Kanalisatsiooni omandiõigus

Kanalisatsioon, olenemata selle eesmärgist (torm, kumulatiivne jne) kuulub erieesmärkide projekteerimis- ja tehnilistele objektidele, kuulub teatud tüüpi omanikele.

Reeglina kuulub enamus kanalisatsiooni omavalitsusüksustesse, mis ühendavad need objektid spetsiaalsete linnaehitus- ja tehniliste teenustega (munitsipaalteenused, veevarustus jne). Selliste objektide konsolideerimine toimub seaduste (korralduste, korralduste) väljastamise vormis ja seda võetakse arvesse kohaliku omavalitsuse objektide konsolideerimise registris.

Viimase 10-15 aasta jooksul on ilmnenud kanalisatsioonivõrkude teised omanikud. See sai võimalikuks siis, kui Vene Föderatsioonis ilmnes maa eraomandus ja need ettevõtted, kes olid pikaajaliselt maa rentimisele enne selle seaduse vabastamist, kasutasid neid maaomanikeks. Pärast maa seaduse vabastamist ostsid nad maad ja nende poolt edastatud sidevahendid sai ka uute omanike omandi.

On veel üks tüüpi omanik, mille arvu veelgi suurendatakse ainult täiesti autonoomsete kanalisatsioonisüsteemide hoonete tõttu ühe maja ulatuses. See kanalisatsioon on privaatne, kui sellel on eraomandis olev maa suletud ahel, paigaldatud torujuhtmed ja paigaldatud septikud. Kui maja reoveesüsteemil on juurdepääs asula üldisele kanalisatsioonisüsteemile, ei saa seda pidada isiklikuks varaks, kuna spetsialiseerunud linna- ja linnapiirkonnad on selle hooldusega tegelevad. Kohalike asjade - satelliitide linnade megateede - osas toimub palju lahkarvamusi. Siin ostavad paljud Moskva ja teiste linnade elanikud eraomandis olevaid maju. Reeglina vastutab selliste satelliidisõltumiste haldamine kanalisatsioonisüsteemide eest. Kanalisatsioonisüsteemi omanik on ainult need juriidilised isikud, kellele maatükk asub, kus asuvad inseneri- ja tehnilised rajatised. Kui maa on riigi omanduses, siis ITS, sh. ja kanalisatsioon, kuulub riigile. Samal ajal võivad intelligentsed transpordisüsteemid ise olla pikaajalises rendis ja need ettevõtted ja organisatsioonid, kellel on üürnike õigused, hoiavad kanalisatsioonisüsteeme.

Pits (või septikanur) aia taga, väljaspool koha

Pits (või septikanur) aia taga, väljaspool koha

romanova »24. juuli 2015, 09:40

Re: Pit (või septikanum) aia taga, väljaspool koha

Osipov Mihhail "24. juuli 2015, 11.26

Re: Pit (või septikanum) aia taga, väljaspool koha

Skorpionius »26. juuli 2015, 11:48

Re: Pit (või septikanum) aia taga, väljaspool koha

Viktorio »26. juuli 2015, 11:59

Re: Pit (või septikanum) aia taga, väljaspool koha

Skorpionius »26. juuli 2015, 12:15

Re: Pit (või septikanum) aia taga, väljaspool koha

Viktorio »26. juuli 2015, 12:46

Re: Pit (või septikanum) aia taga, väljaspool koha

PR8173 »31. juuli 2015 10:46

Re: Pit (või septikanum) aia taga, väljaspool koha

Canton "31. juuli 2015, 11:10

Re: Pit (või septikanum) aia taga, väljaspool koha

Viktorio »31. juuli 2015, 17:58

Re: Pit (või septikanum) aia taga, väljaspool koha

Irina777 »31. juuli 2015, 23:03

Mullatööd (kanalisatsioon)

Eramises tahaksin ma kanalisatsiooni ühendada avaliku võrguga. Osa kraavist läbib kohaliku maa, millel on haljastus, naabrite hoonete läheduses. Milliseid dokumente lisaks veemajandusprojektile lisaks tööle vaja on?

Advokaadi vastused (6)

Tere Te peate pöörduma kohaliku omavalitsusüksuse (küla) administratsiooniga, et koordineerida rohumaa munitsipaalmaade kaevetööd. Kui töö on ilma sobiva koordineerimiseta, on võimalik haldusvastutust tuua.

Te peate tundma objekti territooriumil asuvate kaevetööde teostamise nõudeid.

Kas teil on advokaat küsimusele?

Te peate pöörduma kohaliku omavalitsuse poole, taotledes sulle servituudi andmist (föderaalne seadus "Kinnisvara õiguste ja tehingute riikliku registreerimise kohta"), st saama õiguse teise maa piiratud kasutamisele reovee ehitamiseks ja käitamiseks. Vaata Art. Punkti 1 artikkel. 274, kus maatüki omanikul on õigus nõuda naabruses asuva maatüki omanikult ja vajaduse korral teise maatüki (naabruses asuva objekti) omanikult piiratud kasutusõiguse andmist naaberkrundile (servituudile). Ja sinu servituut peaks olema määramatu. Kui kohalik omavalitsus keeldub kergenduse andmisest, võite esitada kohtuasi, milles nõutakse, et kohalik omavalitsus oleks sunnitud sellist kergendust võimaldama.

Tere!

Sel juhul maatükil,
Te saate oma kanalisatsiooni varustada
EHITUSNORMIDE JA EESKIRJADE "SISEKESKKONNA VESI JA
HOONETE DRAINAGE "- SNiP 2.04.01-85 *

Nõuete rikkumise eest
tehnilised eeskirjad, projekti dokumentatsioon, kohustuslikud nõuded
standarddokumendid või erinõuded
tingimused või rikkumine, mille on kehtestanud volitatud föderaalorgan
täitevasutused kuni tehniliste eeskirjade jõustumise päevani
hoonete ja rajatiste kohustuslikud nõuded projekteerimise,
ehitus-, rekonstrueerimis- või kapitaalrajatiste ümberkorraldamine
ehitus, sh ehitusmaterjalide (toodete) kasutamine,
Artikkel 9. 4 Administratiivne kood määratakse administraatorina. Vastus on haldusliku trahvi vormis
kodanikud kogusummas tuhat kuni kaks tuhat rubla.

Tere Valery Aleksandrovich!

Kanalisatsioonisüsteemi ühendamiseks peate saama ühenduse tehnilised spetsifikatsioonid (S) Selline TU pakub ettevõtte veemajanduse rajatisi, kuhu te ühendate. Teie ühendamiseks peate:

1. Kanalisatsioonivõrguga ühendamise taotlus;

2. ala esialgne plaan (2 eksemplari);

3. Maja omandiõiguse dokumendid.

Pärast tehniliste tingimuste saamist peate tegema projektiühenduse. Ühendusprojekt on jälle kooskõlastatud veevarustusega. Kuna teil on raudtee läbi munitsipaalmaade, on vajalik kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega. Lisaks ei ole projekti liigendamine naabritega ülemäärane, kui kanalisatsioon võib nende huvidele kaasa aidata.

osa kraavist läbib munitsipaalmaad

arengukava ei ole oluline, maa kuulub omavalitsusüksusele, kuid kapitali ei ole ehitatud, tal on piisavalt servituuti, lisaks on see koostatud lepinguga + sellele. ülesanne + mügikava ja kõik, leping ise on servituut, siis registreerimine ja küsimus on suletud

Siin on SNiP 2.04.01-85 reeglid *

Otsid vastust?
Advokaadilt on lihtsam küsida!

Küsige advokaatidelt küsimust - see on palju kiirem kui lahenduse leidmine.

Eramu ühendamise keskne kanalisatsioon algoritm

Igaüks soovib oma nurka koos kõigi mugavate viibimise tingimustega. Nende hulgas on oluline seos eramaja tsentraalse kanalisatsiooniga.

Enamasti on selle iseseisev paigaldamine ühendatud kesklinna võrguga. Kulude aja ja raha säästmiseks peate teadma kõiki ühenduse nüansse, leppima selle probleemiga leppima, nõustuma selle haldamisega ja loa saamiseks. Linnasüsteemiga seotud sidevahendite ebaseadusliku paigaldamise eest - karistatakse rahatrahvide ja nende lammutamisega.

Kanalisatsioonitorustiku tüübid

Eramu tsentraalse kanalisatsiooniga ühendamiseks on vaja korraldajalt teadmisi ja väljaõpet: dokumentide ja finantsinvesteeringute lõpuleviimiseks kulub aega.

Kanalisatsioon on järgmine:

Eramaja tsentraalse kanalisatsiooniga ühendamiseks peate esmalt täitma vajalikud dokumendid ja saama loa.

Planeeritavate plasttorude jaoks on kasutatud väiksemat läbimõõtu. Ettevalmistava etapi keerukus sõltub linna torujuhtme seisundist.

Keskvõrguga ühendamise puudused ja eelised

Sellise väljaspool linna asuvat hoone tüüpi sidevahendite peamine puudus on heakskiitmise menetluse pikkus ja dokumentide ettevalmistamine. Selle kestus on sama nii eramutele kui ka suurte ehitiste ehitusele.

Eelised hõlmavad järgmisi funktsioone:

 • See nõuab ühist võrku ühendamiseks vähem kulusid kui üksikute puhastusjaamade installimine.
 • Säästud kasutatud materjalidel.
 • Samaaegne lahendus vihma ja koduse vee äravoolule.

Töö käigus ei ole vaja puhastada ja välja pumbata vee kogumismahutit, hooldada, see funktsioon võimaldab säilitada torujuhtme kasutamise protsessi.

Maksuvabastuse keerukus võib mõjutada eramaja kanalisatsiooniga ühendamise kõrget hinda: kui torujuhe asub koha kohal. Lahenduseks on surveseadmete paigaldamine linnavõrku.

Kuidas paigaldada?

Esimene küsimus on kindlaks teha maja lähedal asuva reovee tüüp: eraldi või segatuna.

On vaja analüüsida kulusid ja minimeerida neid nii palju kui võimalik. Seda on lihtne saavutada, ühendades ühise torujuhtme naabritega.

Teine võimalus on pidada kohalike töötajatega läbirääkimisi kommunaalteenuste sektoris, pakkudes rahastamist tsentraalse äravoolu moderniseerimiseks. Kui organisatsioon kiidab ettepaneku heaks, langeb disainerite õlgadele erutoru kavandamise ja paigaldamise ülesanne linna kanalisatsioonisüsteemile, mille tõttu kulud märgatavalt vähenevad.

Kogu kanalisatsiooni kanalisatsiooni iseseisva paigaldamise läbiviimine - tegevus, mis nõuab aega ja vaeva.

Dokumentide pakettide kogumise vältimiseks peate võtma ühendust vastavate teenustega tegelevate organisatsioonidega. Kuid tasub kaaluda oma töö maksumust, mis suurendab kulusid.

Dokumentide loetelu

Kui otsustate emiteerida probleemi juriidilist külge, tuleb neid dokumente ette valmistada:

 • Geodeetilise ettevõtte poolt koostatud saidiplaan, millele on märgitud maja ja kanalisatsiooniside torustik.
 • Tõendid maja ja maatüki omandiõiguse kohta.
 • Tehnilisi nõudeid täpsustanud dokumentatsioon valmistab ette kanalisatsioonitööstusele spetsialiseerunud organisatsioon.
 • Privaatset torujuhtme paigutus keskvõrku, mille on välja töötanud kvalifitseeritud disainer.
 • Kava koosneb pikisuunalistest profiilidest, üldplaanist ja koondvõrguplaanist.
 • Luba kanalisatsiooniks eramajas, kooskõlastatud vastavalt arhitektuurilisele kujundusele.
 • Rakendamine täitevasutusele.

Viimase etapi jooksul on vaja koguda vajalike paberipakettide. On vaja valida ettevõte, kellele on usaldatud kanalisatsioonitööde paigaldamine eramudesse linna sidepidamiseks.

Võitlevad hetked

Ehitustööde jaoks on oluline naabrite heakskiit, sest paigaldus toimub nende alade lähedal. Selleks peate koostama dokumendi mitme elamuomaniku allkirjadega.

Kui ühendada gaasijuhtme kanalisatsioonitorustikuga, tuleb see mõjutada elektrivõrkude ja soojusvaheti osi, samuti teid, siis on vaja täiendavaid lube.

Selliste õiguslike aspektide ignoreerimine toob kaasa majaomanikule trahvide määramise ja paigaldatud torude sundvõõrandamise.

Kvaliteedikontroll

Eramu kanalisatsioonitorustiku nõustamiseks tsentraalse drenaažisüsteemiga on vaja järgida teatavaid tehnilisi nõudeid.

Sisestamine toimub ainult siis, kui läheduses on spetsiaalne tööstuslikus keskkonnas valmistatud plastikankur - spetsiaalne kaevur koos vajaliku läbimõõdu ja kõrgusega hüdraulilise tilgaga.

Kodumajapidamiste paigaldamine on keeruline, kuid paigaldamine peaks toimuma, võttes arvesse mulla külmumise sügavust, üldistest sidepidamistest kõrgemat taset ja kaevandust vajaliku nurga all.

Venemaa keskosas on torustiku paigalduse sügavus umbes 2,5-3 meetrit, põhjapoolsetes piirkondades - 3,5 meetrit ja lõunapoolsetes piirkondades - 1,5 meetrit.

Iga toru meetri juures on vaja teha vähemalt 2-meetrise kalle, selline nõue tagab gaasijuhtmetele isepuhastuva kiiruse.

Ja veel mõned punktid:

 • Vooluveevõrk ei võimalda teravaid pöördeid, selline disain viib torude ummistumise.
 • Torujuhtme läbimõõt peab olema 15-25 cm.
 • Puhalõikamiseks kasutatakse pistikühendust ja silikooni määret.
 • Kraavi põhjas asetatakse liivapulber paksus 10-15 cm, kõrva kõrval tuleb see tampida.
 • Töö lõpetamisel viiakse läbi torustiku kalde kontroll, seejärel täidetakse liivaga ja pinnas täidetakse.
 • Pärast kõiki selliseid tegevusi sõlmitakse veevarustuse ja maaomaniku vahel kirjalik kokkulepe veemajanduse kohta.

Tormide äravoolude ühendamisel tsentraalse kanalisatsioonisüsteemiga on vaja koguda dokumentide paketti ja heakskiitmislubasid. Kui neid ei saanud, siis paigaldatakse settevett kogumiseks autonoomne süsteem.

Võimalikud probleemid

Sideühenduse raskused võivad tekkida muude kommunikatsioonivõrkude asukoha tõttu kanalisatsioonitorus: soojusjuhtme, elektrivõrgu ja gaasijuhtme kaudu.

Linnavõrguga ei saa ühendust luua järgmistel juhtudel:

 • mitmete kommunikatsioonivahendite kohalolekul;
 • üldise kanalisatsioonisüsteemi ebasobivus;
 • kohaliku maa-aluse privaatvõrgu kõrge hind.

Sel juhul on võimalus paigaldada iseseisev kanalisatsioon. Septikud on reovee ja leibkonna veetöötlemissüsteemi element. Sellel kanalisatsioonisüsteemil on mitmeid eeliseid:

 • nende jaoks kasutatav plastik ei ole korrosioon ja deformatsioon;
 • kasutusaeg on 50 aastat;
 • ei vaja töö ajal erimenetlusi;
 • disain on hõlpsasti paigaldatav ja vajab vähe ruumi.

Reovee eemaldamise autonoomsete jaamade puuduseks on sõltuvus elektrivõrgust. Enne septikupumba paigaldamist peate arvutama vajaliku mahu sõltuvalt maja elanike arvust.

Operatsioon

Eramaja sisseehitatud kanalisatsioon keskvõrgus ei salvesta omanikele selle toimimise ajal tekkida võivaid probleeme. Süsteemi korrektseks toimimiseks ilma probleemideta peate järgima tööreegleid:

 • Vältida jäätmete ja kodumajapidamisprügi sisenemist äravoolu.
 • Valamu paigaldatud köögifunktsioonid tuleb korrapäraselt loputada ja tualetipausi tuleks puhastada kolbiga.
 • Sanitaarseadmete juhtmevooderdus võimaldab vältida ummistusi.
 • Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, kuna need vabastavad toksiine keskkonda ja kahjustavad inimkeha.

Parim on paigutada paigaldustööd spetsialistidele ja mitte viia läbi omavahel tsentraalset kanalisatsiooni. See väldib vastutust võimalike vigade eest ja aitab vältida remondihindu.

Professionaalsed ettevõtted töötavad välja projekti ja määravad septikava, kaevude ja kraavide optimaalse asukoha tsentraalsele kanalisatsioonisüsteemile. Peale selle võtavad spetsialiseerunud organisatsioonid heakskiitude ja dokumentide kogumise ülesanne.

Olles maksnud teatud summa eest osutatud teenuste, omanik saab kvaliteedi hõrgutisüsteem, täielikult nautida mugavat puhkust riigis.

Minu maale kanalisatsioonitoru - küsimus №6229

Alexander Sayanogorsk

Hea päev! Maja osteti 2007. aastal. 1,5 aasta pärast õppisin naaberriigist, et minu 20-meetrine pikkune aed asus asetti kanalisatsioonitoru. Ostes suvila tehnilises passis ja üldist plaani selle toru ei ole. Müügilepingut ilma koormatiseta ja servituudiga ei kehtestata. Ma ei andnud loa selle toru paigaldamiseks ja fekaalijääkide voolu läbi see ei kooskõlastatud minuga. 2009. aastal Naaber sõlmib MUP Yeniseyvodokanaliga kokkuleppe reovee kasutamise kohta. Jah, keegi ei palunud mu luba. Selle toru puhul peaks väljaheide äravoolu voolama minu rotatsioonseptikusesse, mis on ehitatud kanalisatsioonitoru muusse oma maja vastas maja ukse vastas. 2010. aastal Ma olen lisanud olemasoleva sihtasutuse laienduse ja ma teen selle soojendama, et septiline paak ei külmutaks ja seda on mugav säilitada. Minu maja ja septikonteiner on minu eraomandis, laiendus kujundati seaduslikuks eluruumiks. MUP Vodokanaliga lõpetasin 2001. aasta juunis tsentraalse reovee kasutamise lepingu. MUP Vodokanal tungib pidevalt oma eraomandisse, soovides taastada oma naabri kanalisatsioon Ta esitas kaebuse CBMile ja esitas mulle kaebuse. Kuidas seaduslikult sundida naabrit seda kanalisatsiooni blokeerima. Abi palun nõu, t. see terrorism on käinud juba kolm aastat.

Tormide kanalisatsioonid sisehoovides ei vaja mingit raekonda või fondivalitsejaid

Mida peaksid üürnikud igavesti üleujutama siseõuede tegema, kui linnapea ja kriminaalkoodeks eitavad, et vihmamarja parandatakse?

Logige sisse järjehoidja juurde

Suured sügisvihmad tuletasid meelde, et paljud Voroneži kodanikud peavad varsti hoidma mitte ainult kummisaapad, vaid ka kummipaagid. Pärast tugevaid vihanguid jõudis mõnede linna sisehoovide veetase poole meetri kaugusele. Mõista üleujutuste põhjuseid.

Kokkuarvestuse läbiviimine erapiirkondade kaupa

Meie külas on kohalik omavalitsus kanalisatsiooni. Ja kõik oleks korras, kuid ainult nad pannakse meie maatükkide kaudu läbi tsentraalse kanalisatsioonitoru. Muud põhimõtted on nende tegemise võimalused. Nad soovivad lihtsalt salvestada. Meil on eraldi kanalisatsioon ja me ei ühenda seda toru. Kas kohalikel omavalitsustel on õigus paigaldada toru meie nõusolekuta? Ja kuidas saaksid nad sellises olukorras peatuda?

Veebisaidi omanikuna on teil täieliku ja seadusliku õiguse takistada volitamata isikute sisenemist teie saidile, sealhulgas kanalisatsioonitoru paigaldamist. Juhul, kui keegi teie saidil midagi muud teeb, peate koheselt kirjutama kirja kohalikule haldusele, kohalikule politseijaoskonnale ja prokuratuurile. Parem on, et teil on nende kirjade teine ​​koopia, et kinnitada, et kirjutasite need ja et need asutused võtsid need vastu.

Kui kanalisatsioonitoru paigaldamise töö jätkub, siis pöördume kohtusse nende meetmete keeluga.

Mida peate täpselt teadma - kus on teie saidi piirid. Kui see on vajalik, siis on parem nüüd rääkida katastriinseneriga, et ta saaks taas näidata piirid kohapeal.

Mida peate teadma oma õiguste kohta? - Keegi ei ole õigust oma saidi kasutada ilma teie loata. erand, kui seda saiti kasutatakse kohalike omavalitsuste vajaduste rahuldamiseks, kuid sel juhul peaks teile pakkuma tasu, mis sobib teile mõne maatüki kasutamise eest, pluss seal peaksid olema dokumendid, mis rajanevad teie saidi kaudu servituudi kaudu kanalisatsioonitoru paigaldamiseks. Servituudi loomise protsess on aeganõudev ja te peate kindlasti sellest teadma. Lisaks sellele kui on võimalik marsruudi kaudu munitsipaalmaad asetada, keegi ei installeeri sellist servitutit oma saidi kaudu.
Nii et teate oma õigusi ja ei lase kellelgi neid rikkuda.

Vajadusel oleme alati valmis seda teid toetama.

Ühendus tsentraalse kanalisatsiooniga

Iga tulevase eramaja omanik unistab mugavatest elamistingimustest. Mugavus on võimatu ilma kvaliteetse kanalisatsioonita. Kui olete otsustanud seda ise ehitada, siis enne kaevu kaevamist peate selgitama, kas maja läheduses on tsentraalne kanalisatsioon. Eramu lähedal asuva linnaehituse asukoha tõttu on vaja ühendada süsteemiga.

Kui vaatate erapoole või korteri kanalisatsioonimaterjali kokkupaneku ebaprofessionaalset pilti, siis ei näe see põhimõttelist erinevust. Andmete kaalumisel on olulisi erinevusi. Eramajas reovee paigaldamise eelised on ilmsed. Korteri vannitoas ei saa te sanitaartehnikat vastavalt soovile korraldada ja teie kanalisatsioon sõltub pidevalt naabrite korralikkusest.

eramaja tsentraalse kanalisatsiooni ühendamine

Eramu kanalisatsiooni ühendamine linna kanalisatsiooniga saab teha iseseisvalt, kuid selleks on vaja saada asjakohaseid sertifikaate ja kinnitusi. See on problemaatiline, kuid see säästab olulist osa teie eelarvest, mida saab kulutada eramaja muudele vajadustele. Ärge ühendage kanalisatsiooni ebaseaduslikult, sest pärast seda, kui peate maksma suurt trahvi ja kulutama märkimisväärse summa, et lammutada.

 • Ehituskontrolli kohas asuv ehitus, mille abil saate süsteemi juhtida, samuti hooldus- ja remonditöid teha.
 • Toru kraavi kaevamine ja selle ühendamine keskküve külge.
 • Sisemise süsteemi ja torustike ühendamine.

Eramaja tsentraalse kanalisatsiooniga ühendamise eelised

 • Märkimisväärne kokkuhoid kanalisatsioonisektori ostmise, paigaldamise ja hoolduse eest.
 • Pikaajaline reovee kasutamine võimaldas korrapärast makset.
 • Vee kvaliteeti ja kogust ei ole vaja kontrollida.
kraanide ettevalmistamine ja kanalisatsiooniga torude paigaldamine

Esimesed sammud

Kõigepealt tuleb otsustada ühenduse tüübi üle. Eraldi kasutamine, kui ühendate kahte tüüpi reovee - sademevee ja leibkonna. Segatud ühendusega tehakse üks suur toru, mis on ühendatud ühise süsteemiga. Linnade kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine on võimatu ilma linna veevarustust külastamata, kus peate saama luba linna kanalisatsiooniga ühendamiseks. Kui tehnilised võimalused seda võimaldavad, antakse teile vajalik dokument ilma raskusteta. Peale selle peate kutsuma spetsialisti kava koostamiseks ja tihendamiseks, samuti tuleb sõlmida projekti koostamise leping, mille kinnitab veevarustuse esindaja ja arhitekt. Naabrid peavad allkirjastama luba oma kodude ja saitide läheduses töötamiseks. Kokkuvõttes kinnitab Vodokanal reovee kogumise kokkuleppe.

Kui torujuhe läheb üle koha, siis on vaja paigaldada survetorustik:

 • Vastavalt septikontseptsiooni põhimõttele paigaldage mahuti kanalisatsiooni jaoks.
 • Häirekütusesse kantakse surveveeliin, kust heitvesi voolab raskustesse linna võrku.

Hüdraadi ühendamiseks kanalisatsioonitoruga on mitu võimalust:

 1. Paigaldage tee toru lõigatud tükk. Nad panid selle siduri abil sisse, teevad nad liigeseid.
 2. Ühendus adapteri-adapteri kaudu. Kuid sellisel juhul on vaja süsteemist vett välja lülitada, auk puurimisel augu külge kinnitada, adapter pingutada, pingutada poldid. Kui polti pole, siis pääsevad rasvastatud pinnale pähklid.

Usaldage see protsess spetsialistidele, sest lekke puudumine ja süsteemi korrektne kasutamine sõltuvad ühendamise kvaliteedist.

Kraavi kaevamiseks peate valima õige laiuse, et osade paigaldamiseks oleks ruumi. Ärge unustage, et ala korralikult kinni keerata ja alustage padi valmistamist liiva ja kruusa segust. See peab olema tihendatud alguses ja kaks meetrit süvist. Välisjuhtme jaoks eramajas, kus kasutatakse malmist või polümeermaterjalist torusid.

kanalisatsioonitoru ettevalmistamine

Veetorude paigaldamise järjestus:

 1. Torudel on kell alla.
 2. Jälgige liigeste puhastamist.
 3. Osakestega osi tuleb määrida seebiga hästi.
 4. Mõõtke pikkus ja sisestage toru täielikult pistikupessa.

Selle skeemi kohaselt on kogu torujuhe paigaldatud. Enne tagasitäitmist kontrollige torude pikkuse nurka. Esiteks toru kaetakse liivaga 5-10 cm võrra, siis tuleb valada vette üle liiva, seejärel pinnas täidetakse.

Kui olete lahendanud tsentraalse reovee emissiooni, kaaluge vihmavee eemaldamist saidilt. See on lihtne protseduur, kuid märkige, et tugev vihma korral tõmbub pritsimismahuti välja ja lekib kanalisatsioon välja. Probleemide vältimiseks on vaja külgriba eraldi teha, sest keskne gaasijuhtme võimsus on suurem kui erasektori kanalisatsioonisüsteem. Kui veevarustusettevõttel tekib ebameeldivaid üllatusi või muid nüansse, kus linnavõrku on võimatu ühendada, paigaldage vihmavee kogumiseks kohale eraldi mahuti. Mahuti jahutatakse pinnasega. Madalate temperatuuride tõttu tõuseb see vetikad ja bakterid. Kui paigaldate sellele filtri ja asetate filtri, siis pole tankis prügi. Mahuti vett võib kasutada köögiviljaaia või muude majanduslike (mitte joomise) otstarbel.

Torujuhtme katsetamised:

 1. On vaja kindlaks määrata süsteemi paigaldamise õigsus ja dokkimise täpsus, seetõttu tuleb välisliine paigaldada ilma kummist rõngaid.
 2. Lava viiakse läbi pärast süsteemi paigaldamist, kui torud ja septikud ei ole veel täidetud. Süsteemil on maksimaalne koormus kõikides kohtades. Selles etapis saate tuvastada olemasolevad probleemid, näha defekte ja kahjustusi.

Kanalisatsioonitorude iseseisva paigaldamisega peaksite vältima järgmisi vigu:

 • Joonistamisel ja kokkupanekul kontrollige toru tõusu.
 • Paigaldamise ajal ei tohi liiga tugevat jõudu rakendada, see võib tihendit kahjustada. Kahjustuste vältimiseks kasutage määrdeks vaseliini.
 • Kui teil ei ole kogemusi liimiga ühendamisel, siis kasutage pistikupesa, kuna seda on lihtsam monteerida.
 • Torude ebaõige paigaldamine viib nende kukkumise ja kummitihendite hävitamiseni.

Ühendusprobleemid

On olemas võimalus, et kanalisatsioonisüsteemi filiaalist maja juurde saavad läbida erinevad tehnilised sidevahendid, küttesüsteemid, elekter ja gaas. Ühendus pole võimalik:

 • kui maja ja linna kanalisatsiooni vahel on mitu sidet;
 • süsteemi lagunemine;
 • maa-aluses marsruudil erasüsteem, millel on suured ühenduskulud.
kanalisatsiooniühenduse reeglid

Sellistes olukordades on võimalik luua iseseisev reovee puhastamise süsteem. Septilisest paagist on vaja kaks korda aastas pumbata vett, väetisetena võib kasutada kasutatud muda. Moodsa autonoomse kanalisatsiooni eelseisvaks nõudluseks on mitu põhjust:

 • Tugevate korpuste tõttu pole plastikust deformeerunud ja see ei muutu söövitavateks.
 • Paigaldus on kompaktne ja kergesti kokku pandud, kergekaaluline, paigutab kohale vähe ruumi.
 • Spetsiaalset hooldust ei nõuta, vaakumpumbrite teenuseid ei ole vaja kasutada, kasutatud muda ei sisalda ebameeldivat lõhna.
 • Pikk eluiga - 50 aastat.

Autonoomsete seadejaamade ainsaks puuduseks on nende sõltuvus elektrist, st paigaldamine ei ole soovitatav kasutada piirkonnas, kus elektrit katkestatakse. Enne septikombinaadi paigaldamist peate otsustama, kui palju pereliikmeid elab majas, ja arvutada, kui palju liitoreid kanalisatsioonisüsteemi osta.

Sõltumata sellest, millist valikut teete, eelisite linna kanalisatsioonisüsteemi või otsustasite autonoomseks, pidage meeles, et parem on usaldada paigaldamine ja professionaalide ühendamine. Nii vabastad teid tarbetu vastutuse eest ja väldite kallite remondi suurte finantskuludega. Eksperdid ise määravad septikupaagi paigaldamise või kanalisatsiooni kraavi paigaldamise koha. Lisaks saavad nad aidata vajalike dokumentide saamisel. Saate kvaliteetse teenuse ja pikka aega nautida tsivilisatsiooni eeliseid.

Kinnitusluba

Pridomovaya cesspool - selle seadme ja tegevuse sanitaarnormid

Löögi puhastus

Riigi või maamaja kujundamisel peate viivitamatult arvestama kuivendussüsteemi paigutusega. Parim lahendus sellele probleemile on tänapäeval puhur. Kavandatud plaanide elluviimiseks peate uurima konkreetseid soovitusi, nõuandeid ja kehtestatud eeskirju puhastusvesi - sanitaarstandardite kohta.

Isikliku leibkonna iseseisva kanalisatsiooniga süsteemi projekteerimine ja varustus peab vastama sanitaarsetele nõuetele, teatud siduvatele eeskirjadele ja eeskirjadele. Hügiehitise projekteerimisel ja ehitamisel sanitaarnormide rikkumise korral võib selle operatsioon hiljem kaasa tuua palju probleeme ja märkimisväärseid trahve.

Kehtestatud eeskirjade isegi nõudeid mittetäitmine toob kaasa looduslike joogiveeallikate reostuse ja nakkuste leviku. Seetõttu on ideaalseks võimaluseks enne kütusetõrje ehitamist lisada see arengukavasse ja kooskõlastada see kõigi asjaomaste valitsuse teenustega, sealhulgas ühtse Euroopa taeva projektiga. See on vajalik ehitusloa saamiseks.

Kuidas ehitusplatsi valida?

Kütusepaak on kodumaja reovee kogunemise konteiner. Selle asukoha kindlakstegemiseks ja sanitaarstandardite ühtlustamiseks on vaja analüüsida teie saiti ja ümbritsevat territooriumi.

Selleks peate uurima selle saidi skeemilist plaani, kus asukoht on märgitud:

 • elamud;
 • kõrvalhooned;
 • aukud;
 • gaasijuhtmed;
 • veevarustusjuhtmed.

Siin on vaja arvestada maastiku elemente, alaosa ja ala kõrgust. Planeerimisel tuleb tähelepanu pöörata läheduses asuvate naabritega majapidamiste, kaevude ja kommunikatsioonisüsteemide paiknemisele, et eraldada ruumi sanitaarruumi all. Mahuti asukohta planeerides on vaja arvesse võtta põhjavee liikumise suunda. Teavet nende kohta saate vastavatest teenustest.

Tõkke asukoha valimise tingimused ja eeskirjad

Pärast skemaatilise plaani analüüsimist on vaja valida hüdetermostaadi optimaalne koht. Sanitaarvajaduste korral tuleks see eemaldada:

 • Naabermajast ja selle rajatistest - 10-12 meetrit.
 • Saidi piirid - vähemalt 1,5 meetrit.
 • Elamuhoone - kauguselt 8-10 meetrit.
 • Vesi kaevud - 20 meetrit.
 • Veetorud - 25 meetrit.
 • Põhjavee põhjavett - 25 meetrit.
 • Gaasitorud - 5 meetrit.

Mahuti konstrueerimisel tuleb arvesse võtta mullaseisundit seadme asukohas. Savi pinnastel peavad looduslikud sanitaartingimahutid asuma 20 meetri kaugusel kaevust. Liival muldadel lähevad nad 30 meetri võrra ja liivastes või liivastes pindades 50 meetri võrra.

Põhjaveest allavoolu asuvat kaevet ei ole soovitatav leida. See aitab vältida looduslike kaevude reostamist!

Millist tüüpi katel valida

SNiP-i poolt pakutav lihtsaim variant on põhjakülm. See on ette nähtud väikesteks jäätmeteks kuni 1 kuupmeetri kohta päevas. Selle aja jooksul reageerib kanalisatsioon looduslikult maasse ja mulla aeroobsed bakterid recycle neid.

Sellistest surnuaudadest saadud kogunenud setted tuleb korrapäraselt - iga kuue kuu tagant eemaldada. Kuid see on kõige lihtsam ja odavam võimalus jäätmete vastuvõtmiseks ja kõrvaldamiseks. See viitab küla tualettruumide tüübile, mis täna on ebaolulised, kuna selle jäätmete ja ebameeldivate lõhnade hulk on selle lähedal. Lisaks võivad sellised kujundused täna olla keskkonnasõbralikud.

Kui majas elab rohkem kui kaks inimest, kes on harjunud linnaelu mugavate tingimustega, on vaja kaaluda hermeetiliste surnuaedade korraldamise võimalusi. Need on keskkonnasõbralikud ja nende jäätmed ei sattu mullasse. Üks SNiP-i nõuetele vastavatest valikutest on betooni, sulandploki või telliskivi pits. Kodumajapidamisjäätmete väljavedamise suurepärane lahendus on hermeetiline akumulatiivne septik, mis on valmistatud plastikust.

Tipptingimused

Pitseeritud auku sügavus ei tohi olla suurem kui 3 meetrit. Selle põhjuseks on selle hooldamine reoveesõidukiga, mille voolik on mõeldud 3-meetriseks kanalisatsioonitorustiku jaoks. Kui teete kaeviku sügavamaks, siis vähendab puhastamise efektiivsus põhja all oleva pidevalt jääva setete tõttu.

Kanalisse sisenev kanalisatsioonitorus peaks olema 10 cm läbimõõduga. Maapinnale paigaldamise sügavus on 1,2 meetrit, mis tagab selle ohutuse talvel. Toru nõlva suudmesse peab olema vähemalt 3%.

Drenaažitoru sisselaskmine betooni konstruktiivse lahuse seinale peab olema pehme. Sellel tööl on suurepärane bituumen ja tavaline ehitusvaht.

Veemahu põhja on lahendatud kohustusliku nihke suunas luku poole, mis tagab parema kanalisatsiooni pumpamise. Selleks, et välistada plahvatuse võimalus auk, peate paigaldama ventilatsioonitoru läbimõõduga 10 cm ja viima maapinnast vähemalt 60 cm kõrgusele.

Orgaanilise aine lagunemine süvendisse põhjustab metaani gaasi moodustumist, mis põhjustab sageli plahvatust. Seetõttu tuleb see eemaldada pitseeritud auku siseküljest.

Reoveokasti käitamiseks ja kaevu hooldamiseks on vaja tagada sellele juurdepääsetav ligipääs. Auto on vaja helistada 2 korda kuus, kui tarbitakse rohkem kui 150 liitrit vett päevas inimese kohta.

Autonoomsete kanalisatsioonisüsteemide tüübid ja disain

Offlain-kanalisatsioon on jagatud:

 • Mitte lenduv. Sel juhul voolab heitvesi loomulikult kaevu sisse.
 • Voolav - reovee pumpamine on vajalik.

Autonoomse jäätmekäitlemise korraldamise peamine tingimus on struktuuri täielik hermeetilisus. Paigaldatud valmis septiku mahutid tagavad absoluutse tihendamise, mis on tootja poolt tagatud.

Susside kujul asuva kanalisatsiooni akumulaator võib olla projekteeritud ja valmistatud mitmesugustest materjalidest, sealhulgas tellistest, veskikogumitest või tehases asuvatest raudbetoonplokkidest ja -rõngast.

Telliskivi ja tsemendihoidiku omadused

Kanalisatsioonisüsteemi skeem

Tellisetüki või tsinkplokkide ehitamine võtab palju aega ja töö, kuid see tagab täieliku vastavuse ehitusmääruste nõuetele.

Ehitustööde peamised etapid:

 • Mahutite seinad on paigaldatud telliste või pressimisplokkidega, kusjuures õmblused on kohustuslikud.
 • Sisemine pind krohvitakse ja triikimine viiakse läbi.
 • Müüritoote välimine ümbermõõt kaetakse 20 cm paksuse rasvavaba savi kihiga.
 • Kaeviku põhja kaetakse esmalt ka sama rasvavaba kihi kihiga ja betoon on topelt betoneerunud, millele järgneb kaabitsa aluse raputamine.

Plokkide ja rõngaste väljavoolu ehitus

Betoonist rõngast ja betoonist valmistatud betoonplokkide kasutamine külmutusseadme paigaldamiseks on mitmeid eeliseid, kuid nende paigaldamiseks on vaja spetsiaalseid laadimis- ja mahalaadimisseadmeid. Sisseseadme seadme jaoks peab olema kaas, alumine ja vähemalt 3 rõngast.

Pärast kaevet ja kaevu põhja eemaldamist peab põhi olema betoneeritud. Seejärel peate lõpuks kontrollima kõiki mõõtmeid vastavalt projektile, et viia läbi ringide edukas paigaldamine. Pärast rõngaste paigaldamist kaetakse nende sisepind bituumeni, mis on eelnevalt lihvitud betooniga. Sarnane töö toimub kaevu põhjas.

Raudbetoon- või betoontootjate mahutite ehitamisel pööratakse erilist tähelepanu veekindlusele, nii et töötamise ajal ei oleks kaevus täidetud sulava või vihmaveega.

Pärast kanalisatsioonitorude ühendamist paigaldatakse see luuk ja täidetakse maa peal.

Järeldus

Bioloogiline ettevalmistus puhastusväljakute puhastamiseks

Hiljuti töötati välja iseseisvate puhastussüsteemide jaoks ettevalmistatud projektid. Kõik need on muutlikud ja kallid, kuid väljundis saab klient täieliku ja täieliku kaasaegse bioloogilise töötluse käivitusvalmis süsteemi.

Nendele süsteemidele süstitakse õhku ja reaktiive ning reovee kahjulikud ained pärast bioloogilist puhastamist muutuvad kahjutuks. Täna on see kõige tõhusam reovee puhastusmeetod, mis tagab vee puhastamise kuni 98% ulatuses. Selliste süsteemide sanitaarteenuste jaoks ei ole vaja eriluba.

Miks septikupaigalduse paigaldamine nõuab SESi luba?

Kanalisatsioonisüsteemide ehitamine kõigis maa-alustes paikades on komplekssete keerukate tööde kompleks, mis tähendab mitte ainult torude paigaldamist, vaid ka puhastussepp või valmis septiku avamist. Septikupaigalduse paigaldamiseks on vaja SESi luba. Ilma dokumentide paketti kogumata ei piisa. Miks seda nõutakse? Probleemiks on see, et põhjavee ja pinnase saastatus reovee ja keemiliste jäätmetega on võimalik. Kemikaalide septikueemalduse sobimatu puhastamine võib põhjustada mitmesuguste haiguste tekkimist, kogu saidi elamurajooni saastumist. Seetõttu tuleb enne töö alustamist projekteerida kanalisatsioonisüsteem, koguda dokumentide pakett ja esitada ühtse Euroopa taeva taotlus.

Enne kanalisatsioonisüsteemi ehitamist peate tegema projekti, seejärel koguma vajalikud dokumendid ja esitama taotluse SESile.

Dokumentatsiooni pakett

Septiline paak on majapidamisjäätmete kogunemise ja töötlemise seade. Reoveepaakides kogunevad mitte ainult vedelad, vaid ka tahked jäätmed, kahjulikud gaasid ja mikroorganismid. Selliseid rajatisi tuleb pidevalt jälgida sanitaar- ja epidemioloogilise seire kaudu. See võimaldab kaitsta põhjavett saastumise eest, vältida erinevate haiguste levikut, äravoolu elamupiirkonda. Turvalisuse huvides peab teie enda ja teie ümber asuvate inimeste jaoks saama septiliste paakide kasutamiseks sobiva loa.

Kuidas saada SESilt loa ja millist dokumentide kogumit peate koguma? Peamised dokumendid, mis vajavad ühtset Euroopa ühisturgu, on väärib märkimist:

 • tehnilise passi olemasolu;
 • septikava seadme üksikasjalik skeem, mis aitab projekteerimisorganisatsioonil teha;
 • elamuehituse projekt;
 • saidi ja hoone omandiõigusega seotud dokumentatsiooni pakett;
 • kogu saidi üksikasjalik topoloogiline uuring (saadud vastavas organisatsioonis);
 • leping erinevate organisatsioonidega kõigi vedelate majapidamisjäätmete ekspordi kohta.

Mitmekambrilise septikorra skeem.

Kui dokumentatsioonipakett on kokku pandud, saab septikupaigalduse paigaldamise taotluse esitada ühtsele Euroopa standardile. Seda tehakse kas piirkonna sanitaar epidemioloogilises jaamas või keskkonnakaitse organisatsioonis. Tuleb meeles pidada, et taotlus esitatakse ainult dokumentatsioonipakendiga. SES-load peavad ootama umbes kuu aega. Riikide alade septikanade paigaldamisel on veel üks punkt. SES-l on pärast heitvee hoidla paigaldamist õigus korraldada regulaarseid ja plaaniväliseid kontrolle. Töötajal on õigus kontrollida reoveepuhastuse kvaliteeti ja septikupaagi hooldamist.

Asukohttingimused

Sa ei saa lihtsalt panna septikombinaali või küpsetusplatsi selles piirkonnas, kuna igasugune kanalisatsioon on kindel oht. Kui SES-i paigaldamise jaoks antakse luba, võite minna välisele kanalisatsioonile. On olemas teatavad normid, mis reguleerivad erinevate esemete kaugust, aukude sügavust ja muid tingimusi.

Epidemioloogiliste jaamade loa saamiseks septikombinaadi saamiseks peate valima paagi jaoks sobiva koha.

Tänapäeval on SNiP 30-02-97 ja SanPiN 42-128-4690-88 majapidamispiirkonna territooriumil heitgaaside asukoha kohta täielik loetelu nõuetele:

Sisseseadme septikorra kava.

 • Ehitise külgnevasse territooriumisse peaksid asuma hoiukambrid, heitvee väljaheide väljaspool saidi piiri ei ole lubatud ilma nõuetekohase ühendamiseta ja loata;
 • kanalisatsioonitorustik peab paiknema 10 meetri kaugusel veetorust ja 20 m joomise kaevast, nii et puhtad joogivesi ei oleks saastunud olmejäätmete, kemikaalide ja kanalisatsiooniga;
 • septikust elamutele ja muudele ehitisetele eraldatud kaugus peaks olema ligikaudu 10-12 m. Lähedal asuv asukoht võib viia vundamendi üleujutamiseni kevadel, hoonete hävitamisega;
 • septikust kuni aia juurde peaks olema 1 m kaugusel;
 • Mahuti sügavus ei tohiks ületada 3 m, vastasel juhul on selle hooldus raskendatud. Altpoolt koguneb paks niiske kiht ja tahked setted.

Seadme valikud

Täna on võimalik paigaldada reovee ladustamiseks ja osaliseks töötlemiseks erinevad mahutite konstruktsioonid. Need võivad olla:

 • tavapärased sumplid;
 • jäätmete massi kogunemise ja osalise töötlemise ning eraldamise tehnilised süsteemid.

Scheme cesspool.

Lihtsaim võimalus, mida pakuvad asjakohased litsentseerimisteenused, on kütteseadmed, millel pole varustatud ala. Need on ehitatud, kui elamupüügist heitvee igapäevane kogus ei ületa 1 m³. Jäätmekäigud on paigutatud joogivee tasemeni allapoole, nii et kaevu vesi ei kanna kanalisatsiooni.

Septitil paagi seadmes on vaja arvestada erinevaid parameetreid:

 • nõuded aukude asukoha kohta;
 • pinnase tüübi ja omaduste arvestamine paigalduskohas.

Septiliste paakide ja kaevu asetuse standardid ühes piirkonnas:

 • kui savi pinnasesse jääb kaevu ja septikueeni vahekaugus 20 m;
 • liiva jaoks - alates 30 m;
 • liivase ja liivase pinnase korral - alates 50 m.

Kui kavandatud heitvee kogus päevas on üle 1 m³, tuleb ehitust ilma põhieta loobuda betooni- või telliskütuse, PVC või metallist septikudest.

Eksperdiarvamus

Eramu välise kanalisatsioonisüsteemile on soovitatavad hermeetilised septikud, mis pole mitte ainult mugavamad, vaid ka kõrge usaldusväärsusega. Tavaliselt paigaldatakse neile spetsiaalsed jaamad. Nende sanitaareeskirjad on järgmised:

Kanalisatsiooniga maamajade skeem.

 • paigaldamise ajal kaevu põhi tuleks kallutada tehnoloogilise luugi suunas, mis on vajalik edasiseks hoolduseks;
 • paigalduskoht valitakse nii, et septik mahuks umbes 10 m elamudest ja 1 m kaugusel aiaga;
 • Hermeetiline kaevik vajab perioodilist puhastamist spetsiaalse puurimismasina abil.

Tasub pöörata tähelepanu paljudele näpunäidetele, mida eksperdid annavad:

 • on vaja pakkuda avarat ja mugavat kohta spetsiaalse varustuse sisenemiseks, seega ei ole vaja septikupaaki peita koha kaugemas nurgas;
 • Tankimise ajal saab metaani, mistõttu on soovitatav varustada paak spetsiaalse ventilatsioonisüsteemiga. Sanitaar-epidemioloogilise jaama nõuete kohaselt on vaja ette näha ventilatsioonitoru olemasolu 10 cm läbimõõduga. Toru kõrgus maapinnast peaks olema 60 cm.

Sidevarustus

Mahuti paigutus võrreldes teiste objektidega.

Sanitaarluba peab saama mitte ainult septikonteinerite paigaldamise. vaid ka kõik inseneriteated, mis on lähedal. Torusektsioonile on paigaldatud teatavad standardid:

 • raudbetoon ja asbesttsemendi torud peavad olema septikudest 5 m või rohkem;
 • malmist torujuhtmed läbimõõduga kuni 200 mm peaksid asuma 1,5 m kaugusel kanalisatsioonitorustikust;
 • malmist torujuhtmed läbimõõduga 200 mm võivad paikneda septikust vähemalt 3 m kaugusel;
 • Gaasitorud paiknevad septikute paakide asukohast 5 m kaugusel.

Seadme paigaldamisel aias peate meeles pidama, et järgite kõiki sanitaarstandardeid ja saada vastav luba. Hügieenistandardid reguleerivad septikupaikade asukohta, määrake miinimumkaugus teiste sidepidamiste paigutamiseks kohas. Vastavalt SES-ile ja septikupaigalduse paigaldamisele elamute ja muude ehitiste asukoha suhtes. See peaks olema valmis sanitaar- ja epidemioloogilise jaama töötajate regulaarseks inspekteerimiseks. Aga te ei tohiks sellele kategooriliselt rääkida, sest kõik see on teie ja teie ümbritsevate inimeste ohutuse tagamiseks.

Lõpetaja: sanitaarstandardid. Seaduse ABC

Enamik individuaalseid arendajaid lahendab maja reovee probleemi, korraldades puurkaevu - tegelikult on see suletud mahuti, mis võtab vastu reovee. On väga tähtis teada reegleid ja eeskirju, nii et neid ei rikutaks mahutite ehitamise ajal. Meie artiklis tutvustame ja käsitleme üksikasjalikult järgmist küsimust: cesspool sanitaarstandardid.

Alustame asjaoluga, et 30. märtsi 1999. aasta föderaalseadusega N 52-ФЗ "Elanike sanitaar-epidemioloogilise heaolu kohta" reguleeritakse kõikide kodanike sanitaareeskirju ja -reegleid, kuid kui neid eeskirju ei järgita, vastutab sama vara omanik vastavalt sama artikli 57. lõikele. seadusest.

Seepärast on nii tähtis teada kõik hüpiknike sanitaarsed normid ja neid rangelt kinni pidada.

Riigimaja kohaliku kanalisatsioonisüsteemi planeerimine. Tutvuge kindlasti hõredalt asustatud piirkondade nr 4690-88 sanitaarreeglitega, mille heaks kiitis 5. augustil 1988 A.I. Kondrusev, NSV Liidu tervishoiuministri NSV Liidu riigiteenistuja peaspetsialist (lühendatud SanPiN 42-128-4690-88).

Vastavalt ülalnimetatud dokumendile, punkt 3.9: norm cesspoolid on rangelt keelatud kasutada mahuteid filtreerimisel ilma põhja, mille päevane tühjendus on suurem kui 1 cu. meeter

Kui teie majas elan püsivalt 2-4 inimest, on samal ajal plaanis kasutada veekütteid ja kodumasinaid, siis peab bassein olema varustatud põhjaga.

Jäätmehoidla paigaldus vastavalt eeskirjadele

Kõige sagedamini esitatava küsimuse puhul on minimaalne kaugus elamust kuni korvpallini? Seda ei saa ühemõtteliselt vastata.

Seega peaks normide kohaselt olema ehitatud kütteseade vähem kui 15 meetri kaugusel olevast elamust, kuna jäätmete bioloogiliseks töötlemiseks eralduvad toksilised gaasid. Sealhulgas kõige plahvatusohtlikum lõhnatu gaas - metaan ja väävelhape (see on mädanenud munade väljendunud lõhn). Mitte vähem ohtlik on mulla ja põhjavee saastamine.

Siiski on võimalik saada Sanitaar- ja Epidemioloogilise Järelevalve Inspektsioonilt luba kapitaalide majade lähemal asumiseks. Selleks peate kooskõlastama kõik küsimused Vodokanali ja Rospotrebnadzori büroos.

Väikese korstna ehitamine

Telliskivi septikupaakide ehitus

Mõelgem üksikasjalikumalt kütusetaseme nõuded, mille tootlikkus on minimaalne - saabub kuni 1 kuupmeetrit päevas. meetri väljalaskeava.

Sellised kaevandused asuvad tavaliselt kodudes, kus inimesed ei ela alaliselt, ei ole vee soojendust ega teisi kodumasinaid (katlad, pesumasinad ja nõudepesumasinad). See tähendab, et majas on valamu ja dušš, ei ole teisi kanalisatsiooni allikaid.

Vastavalt sanitaarstandarditele võib septiline paak (tingimusel, et see on suletud) suveköögis või kortermajas 5 meetri kaugusel.

Kui suletud puhastuspaagi produktsioon on 8 cu. meetrit päevas, tuleb see paigutada suveküla ja kortermaja vahele vähemalt 8 meetrit.

Vee sisselaske nõuded väikese hermeetilise septikupaagi paigutamisel on järgmised:

 1. Kui reovee tootlikkus on autonoomne kuni 3 cu. meetrites päevas, tuleks majapidamis- ja joogivee veevarustuse veetorud paigutada 40-50 meetri kaugusel asuvast põhjaveest allavoolu.
 2. Samuti tuleks meeles pidada, et kaugus soojaveest kuni veetorustikust kuni põhjaveega ülesvoolu peaks olema 25 meetrit.
 3. Kui sahtel ehitatakse pinnas põhjavee voolu ristlõikele, siis peab kaugus olema 25-30 m.
 4. Kaevud kaevetest ja arteiside aukudest puhastusveski ja muude saasteallikate jaoks peavad olema vähemalt 20 m kaugusel.

Eelistatav on valida koht, kus kasutatakse põhjaveest allavoolu kraanikaussi ehitamiseks. Veekogumisseadmete ideaalne asukoht on nende asukoht põhjaveest ülesvoolu.

Mida teha, kui praktikas ei ole võimalik täitmata eespool nimetatud nõudeid purskkaevudele?

Sellisel juhul soovitavad eksperdid kohapeal mitu tänavat naabruses paiknevate majate jaoks kaevude, puuraukude või pealkirjade varustamiseks. Samal ajal on vaja jälgida kaugust punasest joonest 2,5 meetri või isegi kogu 5 meetri kaugusel, korraldades spetsiaalse platvormi (selle suurus peab olema vähemalt 2,5x3 m), mille kalle on kuni 5% ja kõva pind.

Mahuti all paikneva põhjavee asukoht

Põhilised standardid SanPiN 42-128-4690-88

Dokumendis on toodud väljavooluvete normid.

 1. Kodumajapidamistes, kus puudub tsentraalne kanalisatsioon. lubada õue prügikast korraldada. Neil peab olema pihusti (kindlasti veekindel, st pitseeritud). Kütteseadme maaosa peab olema varustatud kaanega ja spetsiaalse restiga, kus ruum on eraldatud tahketele fraktsioonidele. Selleks, et puhastusseade oleks mugav puhastada, tuleb hoovisahi tualeti esisein avada või eemaldada. Küttesüsteem võib olla mitme veekogu jaoks ühine.
 2. Elamute, avalike ja lastehoiuvõimaluste, laste- ja spordiväljakute ning õuehoovide asukohad peaksid olema 20 m ja rohkem (kuid mitte üle 100 m). Kui eraomand on eraõiguslik, siis on lubatud vähendada kaugust kütteseadmetest elamutele ja muudele ehitistele (suveköögid) kuni 8-10 meetrit. Naaberriikide vahelise konfliktiolukorra ja vastuoluliste probleemide lahendamise osas, mis käsitlevad jäätmekäitlussüsteemide korraldamist, otsustavad kohaliku omavalitsusüksuse paigutamise asjus kohaliku omavalitsuse esindajad ja kohalike haldusnõukogude komisjonid. Kõigi üldreegel, mis jääb muutumatuks - vahemaa vedrudest ja kaevudest jõuallikani peaks olema vähemalt 50 meetrit.
 3. Siseruumide tualettruum peab olema varustatud puurauguga ja maapealse osaga, mis on püstitatud ühest konstruktsioonist, mis on valmistatud tihedalt paigaldatavatest ehitusmaterjalidest, sealhulgas tellistest, plaatidest, plokkidest jm. Kohustuslik on see, et prügikonteiner peab olema õhukindel ja veekindel. Selle maht arvutab pädevad organisatsioonid, võttes arvesse elanike arvu - kohvimasina kasutajaid. Sisselaskeava sügavus võib olla kuni 3 m, samas kui selle paigutus võtab arvesse põhjavee taset. Mahuti on täiesti keelatud täita maapinnaga kuni 35 cm ulatuses kanalisatsiooni.
 4. Kütusepaak (kui see on täidetud) tuleb puhastada vähemalt üks kord kuue kuu jooksul.
 5. Riigisisesed tualettruumid tuleb hoida puhtana. Neid tuleb iga päev puhastada. Kord nädalas tuleb tualeti ruumi puhastada kuuma veega spetsiaalsete desinfitseerimislahustega. Majaosa hoovadest ei peaks olema putukatele ja närilistele juurdepääsetav.
 6. Õhusõidukite hoidla ja puurahu desinfitseerimiseks tuleks kasutada järgmisi lahuseid: 10% pleegitajat, 3-5% naatriumhüpoklorídi, 10% naftaoliolooli, 5% kreoliini ja 10% naatriummetasilikaati. Õngerite ja -külmade desinfitseerimiseks on keelatud puuvilja kasutamine kuivas vormis.

Sisselaskeava paigutusvõimalus

Põhjalikud sidevõimalused purskkaevude ehitamiseks

Eramajas oleva kütteseadme paigaldamisel tuleb arvestada veevärgitööde ja muude sidevahenditega seotud teatud nõudeid. Kui need nõuded on tähelepanuta jäetud, on hädaolukorrad võimalikud, mõnikord isegi inimohvritega.

Eksperdid soovitavad järgida kõiki standardeid ja järgida kõiki reegleid kohaliku kanalisatsiooni korral. et vältida kõiki ebameeldivaid hetki ja kohtuvaidlusi.

Hõõrdkesta septiku paagi kaevamine

Tähelepanu! Hermeetiliselt puhastussõlme või septikupaagi varustamiseks erasektoris peate teadma kauguse näitajad kütteseadmest tsentraalsele kanalisatsioonile ning vee ja kodumajapidamise veevarustusele.

Meenutage neid põhinõudeid:

 1. Kui veevarustussüsteem on ehitatud asbesttsemendist või raudbetoonist torudest, siis peaks eemal olema 5 m kaugusel.
 2. Kui veevarustussüsteem on ehitatud malmistest torudest, mille läbimõõt on kuni 200 mm, siis on piisav, et jõuda 1,5 m sügavusele.
 3. Kui veevarustussüsteem on valmistatud malmist torudest läbimõõduga üle 200 mm, siis võib kaugus puurauguseni olla vähemalt 3 m.
 4. Ärge soovitame kütteseadme ehitamist gaasitorudesse lähemal kui 5 meetri kaugusele. Kui asetate gaasitorude lähedusse lähedusse, on sellel raskeid tagajärgi, sealhulgas: gaasitoru võib puurauguse ehitamise ajal kahjustada; Mahuti kasutamise ja käitamise ajal on mulla maha kukkumas, mille tagajärjel kahjustub ka gaasitoru. Seetõttu tuleb korstna korrastamisel arvestada gaasitoru (maapealse või maa all) meetodiga, samuti mullatüübiga.

Puhkepikkus kuni ala piirini võib olla erinev, kuid mitte vähem kui 1,5 meetrit.

Kui teie saidi pind on tasane ja põhjavesi on piisavalt sügav, siis ei tekiks konveieri paigutust. Vaikimisi on kohapeal, mille kalle on, paigaldada raskemaks.

Kui teil on allavoolu asuv põhjavesi, siis on oht, et kanalisatsioon satub põhjavette ja seega ka süvenditesse ja arteeseekaevudesse (kui need on olemas).

Meie artiklis analüüsisime Sanpin Cesspooli nõudeid. Loodame, et varustades saidil olevat cesspooli, võtate kõik arvesse ja ei riku neid.