Mis peaks olema kaugus kaevust septikudesse, septikubade asukoha reeglid

Septiliste paakide disain ja nende jõudlus on üsna vähe eeliseid, mida arutatakse peaaegu kõikjal. Selle põhjuseks on valmistamisel kasutatavate materjalide omadused, paigaldus lihtsus ja reovee puhastamise kõrge efektiivsus. Septiliste paakide kasutamise omadused annavad ikkagi keskkonnamõju tõenäosuse. Ärilinnaprojekti planeerimisel peaksite tähelepanu pöörama kaevu süvist kuni septikurattani. Mõelge kõigile septiku paagi paigutamise võimalustele maamajas.

Septiliste paakide paigutuse põhireeglid

Arvesse tuleks võtta kõnealuse süsteemi nõuetekohase paigaldamise tähtsust ja selle asukohta kohapeal. Selleks võite kaaluda:

 • Septitil paagi paigaldamise küsimuse reguleerimiseks loodud regulatiivdokumendid.
 • Reovee filtreerimise ja lagunemise koha arvutamisel tuleks arvestada ka sanitaarstandarditega.
 • Ehitusreeglid võimaldavad välistada mulla mahaloksumise tõenäosuse ja süsteemi terviklikkuse rikkumise, mis võib kaasa tuua väga halvad tagajärjed.

Septiline paagi paigaldamise plaan kohas

Mitmed punktid, mis on seotud iseseisva kanalisatsioonisüsteemi loomisega, on täpsustatud eespool nimetatud dokumentides.

Milliseid objekte võetakse septikanali paigutamisel arvesse?

Projekteerimisel alustatakse septiliste paakide paigutamist arvesse võtma. Saidil on võimalik valida mitme olulise objekti vahel, mis määravad septiku paagi asukoha:

 1. Hästi või hästi. Praktiliselt kõigil eramajadel puudub keskne veevarustussüsteem, mis määrab vajaduse kaevu ja kaevu rajamiseks. Tuleb meeles pidada, et vee kvaliteeti võib mõjutada lisandite olemasolu põhjavees, mis teatud tingimustel võib ära kuivatada.
 2. Septiline paak ei peaks paiknema ka maja lähedal. See on tingitud asjaolust, et selline lähedane asukoht võib kahjustada pinnase tihedust sihtasutuse all.
 3. Piirkonnas asuvad tara, kommunikatsiooniliinid ja muud objektid peaksid samuti paiknema septikudest eemal.

Septiline paak ei peaks paiknema maja lähedal, see peaks olema ka kaugus tara ja sideliinidest. Erilist tähelepanu pööratakse septikupaagi asukohale kaevu suhtes.

Sellised soovitused võimaldavad välistada maatüki kujundamisel vea tegemise tõenäosust.

Kauguse valimine süvist septikonteinerisse

Kui valite septiku paagi, mis asub süvendi või kaevu suhtes, peaksite pöörama tähelepanu vajadusele vähendada reovee sissetungimise tõenäosust. Vastasel juhul võib vesi ilmneda mitte ainult ebameeldiv maitse või lõhn: orgaanilise aine töötlemine toimub bakterite rohkuse tõttu, mis võib allaneelamisel põhjustada mitmesuguseid haigusi.

Mõned septikud on täiesti suletud, see tähendab, et ringlussevõetud orgaanilisi aineid keskkonda ei eemaldata. Kuid kõik ei ole igaveseks ja on väike tõenäosus, et süsteemi pingutus katkeb. Seetõttu tuleb mis tahes tüüpi tihendusvahendi paigaldamisel püüda märgistada seda niipalju kui võimalik joogivee allikast.

Minutide vaheline kaugus, milleni septik mahuti kohta asetseb, on 20 m, kuid 50 m peetakse optimaalseks.

Soovitused septikueelse kauguse valimiseks joogiveeallikaks on järgmised:

 1. Minimaalne vahemaa on 20 meetrit. Suure tihedusega septikud ei ole soovitatav paigaldada.
 2. Optimaalne vahemaa on 50 meetrit. Aga kui tingimused seda võimaldavad, saate seda kaugust suurendada.

Üsna oluline punkt on kaugus, kus maja asub joogivee allikast. See on tingitud asjaolust, et kui septikanist eemaldatakse, suureneb maanteede pikkus oluliselt. Liini suur pikkus võib põhjustada mitmesuguse stagnatsiooni tekkimist ja oluliselt tõsta paigaldustööde maksumust.

Mida mõjutab asukoha sügavus?

Samuti võib olulist punkti nimetada sügavuseks, millega septikanur asub. Maksumäära tõstmine võimaldab:

 • Hõlbustada reovee sisenemist paagisse.
 • Septikava kaitseks välistest mõjudest.
 • Keerulised paigaldustööd.
 • Suurenda paigaldustööde maksumust.
 • Teenuseprotsessi keeruline.

Oluline on süvendada septikupaaki, nii et heitvesi viivitamata sellele sattuks

Oluline on asetada septikanur sellisel sügavusel, et heitvesi langeks viivitamatult septikudesse.

Väikese maa-alaga

Soovitused, et septik mahutaks joogivee allikast ligikaudu 50 meetri kauguselt, on üsna raske jälgida, kui saidil ei ole suurt ala. Seda probleemi saab lahendada ainult suure tihedusega süsteemi abil. Veebisaidi septikupaiku ei saa hoida, kuna see on kõigi kehtestatud standardite rikkumine. Selle põhjuseks on asjaolu, et koha lähedal aset leidvad parandused võivad põhjustada septiku mahuti kahjustamist.

Kuidas määrata kaugus septilisest paagist maja juurde?

Septikonteiner on eramaja reoveesüsteemi lahutamatu osa, seega tuleks selle asukohta kohapeal valida tõsiselt. Loomulikult ei ole aeraatortsoonide ja settepaakide lõhn kõige enam lõhnatu ning niiskus, mis pinnasesse filtreeritakse, tekitab suure niiskuse ning septikanade paigaldamine elamute lähedusse ja vee sissevõtuallikad võib olla mitte ainult ebameeldiv, vaid ka tervisele ohtlik.

Nõuetekohane paigutus

Septiliste paakide ehitamist peetakse kõige praktilisemaks lahenduseks maapiirkondade ja maamajade kanalisatsioonisüsteemide korraldamiseks, kuid paljudes suuremates linnades on siiski veel valdkondi, mis on spetsiaalselt projekteeritud suvila väljatöötamiseks, kus ei ole linna äravoolu, mistõttu on vaja ka kütteseadet ehitada.

See on õige, kui reoveepuhastusjaama valiku teostatakse maatüki projekteerimisetapil. Ainult sel juhul on võimalik pädevalt leida ruumi, mis vastab kõigile kehtivatele sanitaartingimustele.

Ütleme veel, et enne septikanali paigaldamist on vajalik koordineerida oma kokkuleppe projekti SES-is, muidu hoone kuulutatakse ebaseaduslikuks ehituseks ja võib selle omanikule kaasa tuua palju probleeme.

Parimal juhul pääsevad teid lihtsalt trahvi ja halvimal juhul sunnitakse teid kogu rajatise lammutama - see toob endaga kaasa mitte ainult tohutuid rahalisi kulutusi, vaid ka olulist ebamugavust kõikidele pereliikmetele.

Nende probleemide vältimiseks on äärmiselt oluline teada kõiki basseinide ohutu paigutamise põhireegleid. Neid reegleid reguleerivad praegused SNiP 2.04.02-84, 2.04.02-85, samuti 2.04.03-85 ja 2.1.5.980-000. Need on need dokumendid, mis kehtestavad kohaliku reovee ehitamise põhistandardid.

Elamutele

Ehitise vahetus läheduses paiknev septikuratt hävitab elanikke arvukalt ebameeldivaid lõhnu, mistõttu enamik majaomanikke ja arendajaid proovivad ruumist kõige kaugemal asuvat kohta valida, võttes arvesse ka leevendust - kui ala on ebaühtlane ja mägine, siis septik mahub madal koht.

Sanitaarstandard näeb ette, et septiliste paakide ja eramajade minimaalne vahekaugus peaks olema 5 meetrit. Ainult sel juhul on leibkond kaitstud kanalisatsiooni tekitatud lõhna eest. Ligikaudu sellisel kaugusel peaks olema filter hästi, kui see on muidugi planeeritud drenaaži- ja drenaažisüsteemis, kuna sellest välja voolav vesi võib lasta struktuuri alust ja hävitada. Sisseseadmete endi puhul võivad need asuda veelgi lähemal, kuid te ei tohiks teie mugavust ohustada, kaevates selle otse akende all.

Paljud saidi omanikud üritavad "suruda" septikupaani võimalikult kaugele 15 meetri või rohkem. Kuid seda lähenemisviisi ei saa õigeks nimetada, sest kanalisatsioonitorud, mis on pikemad kui 8 meetrit, on sageli puhastatavaid ummistusi.

Sellepärast on 5 meetri standardväärtus sanitaar- ja tehnilisest seisukohast optimaalne.

Mõnel juhul on septikava paigutus lähedal, kuid see on võimalik ainult kõrgetasemelise heitveepuhastusseadme paigaldamisega. Lisaks on kauguse vähendamine lubatud juhul, kui septik on valmistatud paksest raudbetoonist ja selle ja selle vahel on kindel veekindluse süsteem.

Naabritele

Kedagi ei vaja naabritega seotud probleeme, seega tuleb septiliste paakide korraldamisel arvestada nende huvidega. Soov, et käigukast maja maksimaalsest kaugusest välja viia, on arusaadav, kuid kui see asub naabritega "kohe nina all", ei ole see tõenäoliselt selle üle rõõmus.

Kui ehitamine toimub paralleelselt kõigi krundil, nagu ka uute maade arendamisel, on mõistlik eelnevalt kokku leppida septikanalite asukohas kõikidel kruntidel, mis vähendab oluliselt konfliktiolukordade riski tulevikus.

Kui drenaažisüsteem on ehitatud juba käitatavas majas, siis on mõistlik järgida olemasolevaid norme, mis kehtestavad minimaalse lubatava kauguse septikust kuni naabrina 2 meetri kaugusele.

Hästi hästi

On väga oluline, et septiline paak asub veekogumispunkti kaugusel, kuna on vaja välistada igasugune saastunud vee tõenäosus veetarbevõrgule, mis kannab joogivett maja, vastasel juhul muutub vesi täiskasvanute ja laste eluks ja terviseks ohtlikuks.

SNiP sõnul peab süvendist olema vähemalt 30 meetrit, kuid kui veekogus asub septiku paagi alla või proovitükk koosneb väga läbilaskvast mullast, siis tuleb kaugust suurendada 50 meetrini.

Hästi

Sarnased nõuded on kehtestatud septikupaagi ja kaevu vahelise kauguse suhtes. Loomulikult välistab septiku paagi ehitamine igasuguse ohu reovee puuravutamiseks, kuid hädaolukordade esinemist ei saa kunagi välistada. Nende õõnsuste rõhu all hoidmise või näriliste aktiivse aktiivsuse tagajärjel tõuseb oluliselt vett sisenev pinnas, mistõttu on vaja säilitada kaugus äravoolu sektsiooni ja kaevu vahel, mis peab olema vähemalt 20 meetrit, ja kui pinnas sisaldab liiva või liivsat lihast, siis vähemalt 50 meetrites

Septilisest paagist süvendist kaugus

Puhkekülad ei ole varustatud tsentraalse kanalisatsiooniga. Riigimajade elanike jaoks on ainus ohutu lahendus septiliste paakide ehitamine. Seadmete paigaldamine ei tekita probleeme, kuid sellel on teatud eeskirjad selle paigaldamiseks.

Foto: kaugus septikust kuni veeallikatega

Artikli sisu:

Kui kaevust kaugel saab septilisest paagist ehitada? ↑

Puhastussüsteemi paigaldamisel on üks olulisematest punktidest kaevu või kaevu suhtes õige asukoht.

See küsimus on väga tähtis, sest kui septik on õigesti paigutatud, võib töötlemata kanalisatsioon jõuda joogivette.

See on tähtis! Jahi saastumine majapidamisjäätmetega võib põhjustada inimestele ohtlike tõsiste haiguste arengut.

Milline on puhastussüsteemi heitvee tõenäosus? Kui kasutate tehase septikut, siis on neil pitseeritud ümbris ja kaitse jäätmete sissetungimise eest pinnasesse.

Kuid hädaolukordade väljalülitamine on võimatu: õmbluste rõhu vähendamine, süsteemi liigesed või toru läbimurre. Iseseisev paakide paigaldamisel suureneb mullapartiide osakaal mitu korda.

Ebaõige paigaldamine, jaama osade nõrk ühendus, korpuse lekkimine viib töötlemata jäätmete vabanemiseni.

See on tähtis! Seepärast on oluline jälgida kaugust puhastusvahendist kaevu. Vastavalt kehtestatud standarditele määratakse see sõltuvalt filtreeriva pinnase olemasolust põhjaveekihi ja maa vahel, mida kasutatakse puhastatud äravoolu vee filtreerimiseks.

Nende vahelise vastastikuse mõju puudumisel on minimaalne kaugus septikust kuni kaevani 20 m.

Filtreerimisalade olemasolu kindlakstegemiseks saidil tuleb läbi viia hüdrogeoloogilised uuringud. Nad annavad hinnangu mulla kvaliteedile ja koostisele maja ümbruses.

Maksimaalne kaugus on 50-80 m, kui vara asub mullas, millel on suurepärane filtreerimisvõime: liiv, liivakarve.

Foto: kaugus septikust kuni kortermaja juurde, külgneva krunt

Septiliste paakide ehitamisel tuleb kaaluda veetorude asukohta. Mahuti ja torude minimaalne vahe peab olema 10 m.

See standard on kehtestatud, et veetorude purunemise korral hoida joogivee allikana lekkevee tungimist. Puhastussüsteem peaks alati olema alla loodusliku kalle kui süvend või kaev.

Septipaagi Topap 10 erinevate modifikatsioonide maksumus, vaata tabelit.

Lubatud kaugus SNiP poolt

Seal on kehtestatud regulatiivsed dokumendid, mis sisaldavad retsepte septikaseadme paigaldamiseks.

Optimaalse vahemaa määramiseks peate järgima neid dokumente:

 • SNiP 2.04.02 - 84. Informatsioon veevarustuse, välisvõrkude ja rajatiste kohta;
 • SNiP 2.04.01 - 85. Kirjeldatakse hoonete siseveetorustiku ja kanalisatsiooni paigutuse reegleid.

Nende dokumentide kohaselt peaks septikud paigaldamisel järgima järgmisi vahemaid:

 • maa-aluste filtreerimisväljade puhul 15 m, seadmete jõudlus kuni 15 000 liitrit päevas;
 • liiva- ja kruusifiltrite ja kaevikute jaoks on tavaks jälgida järgmisi näitajaid, olenevalt septikavõimaluse võimalusest koguda jäätmeid päevas: 1000 l - 8 m, 2000 l - 10 m, 4000 l - 15 m, 8000 - 20 m, 15000 - 25 m ;
 • filtriaukude jaoks 8 m;
 • septikud 5 m;
 • biofiltreerimisseadmete jaoks, mille maht on 50 m3 päevas - 110 m;
 • bioloogilise töötlemisega struktuuride puhul, mis võimaldavad kuivatada setete põhjas moodustunud setteid - 150 m mahuga 200 000 liitrit päevas;
 • Täieliku oksüdeerumisega aeraatorite puhul on kaugus 50 m ja jäätmekäitlus 700 000 liitrit päevas.
Foto: lubatav kaugus SNiP poolt

Kuidas korralikult korraldada privaatset septikut ↑

Lisaks reoveepuhasti paigutamisele vee allikatesse võetakse arvesse ka järgmisi punkte:

 • ehitatud Nende kaugus peaks olema vähemalt 7-15 m. Reegel on täheldatud hoonete ja keldrite vundamendi erosiooni vältimiseks. Niiskes keskkonnas on ükskõik millise struktuuri või selle sulamise kiire hävitamine;
 • pumbata septiline paak. Toote olemasolu saidil on vaja hoolitseda assenizatorsky seadmete kasutamise eest, mis teostab seadme puhastamist. Transport on märkimisväärsete mõõtmetega, kuid võib töötada 50 m kaugusel, lasta voolik kanalisatsioonisüsteemis;
 • mulla valik. Kaasaegseid paake võib paigutada mis tahes pinnasesse. Kuid see on parem valida selle ala kuiva ja pehme maa. See aitab oluliselt hõlbustada kaevetööde ja kaevikute kaevamisega seotud tööd;
 • maja. Elutoa ja mahuti vaheline optimaalne vahekaugus peaks olema 5-7 m. Täiendav paigutus on täis ummistusi. Kui maja ja süsteemi vaheline vahe on suurem kui 15 m, siis on vaja vahepealse kaevu paigaldamist;
 • marsruudi paigaldamine. Eluruumilt mahutile ulatuv torujuhe peab olema sirge. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb pöördepunktid paigaldada pöördepunktidesse. Selline paigaldamine vähendab süsteemi usaldusväärsust ja muudab selle keerukamaks;
 • taimestik. Selleks, et puude juured ei mädaks, peate neist 4 meetri kaugusel taganema. See kehtib eriti arenenud juurtes kasvatatavate põllukultuuride kohta. Vastupidi, lilleaed saab ohutult asetada filtreerimissaitidele ja septikupaagist suvalisele kaugusele;
 • reservuaarid. Septitsepa ja oja vaheline kaugus peaks järve olema vähemalt 10 m ja mitte üle 30 m.
Foto: erasektori septikupaakide õige asukoht

See on tähtis! Puhastusjaama asukoht peab olema naabritega kooskõlastatud, see ei tohiks olla aia ja nende kaevu lähedal.

Kehtestatud normide kohaselt on see 2 meetri kaugusel tara ja 5 meetri kaugusel avalikest teedest. Nende eeskirjade eiramine võib põhjustada kohapeal ebasoodsaid olukordi ja SESiga seotud probleeme.

Inspekteerimisasutused võivad nõuda valesti paikneva üksuse demonteerimist. Selline töö toob kaasa suuri rahalisi kulutusi, seega on kõige parem teha kõigepealt esimest korda.

Enne filtreerivat kaevet ↑

Vastavalt kehtestatud reeglitele peaks kanalisatsioonisüsteemi ja filtreerimisseadme vahe olema 8 m. Selle reegli järgimine võib kaotada maa erosiooni nende kahe struktuuri tõttu.

Vaadake ka järgmisi reegleid:

 • filtreeriva kaevu ja veevärgi (kaevu, kaevu) vaheline vahe peaks olema: 30 m - kui vedeliku saamiseks kasutatakse pideva veekindla pinnaga veekihte. See välistab võimaluse vee vette suunamiseks pinnast või kaitsmata põhjaveeallikatest; 50 m - muude põhjaveekihtide kasutamisel;
 • SNiP 2.04.03-85 dokumentatsiooni kohaselt, kui moodustad septikupaagist väljumise filtrihoidlasse, tuleb seda korrastada vastavalt mahutite arvutatud vedeliku tasemele. Tase peab olema alla mulla külmumise funktsiooni, kui seade pole isoleeritud ja isoleeritud vähemalt 30-40 cm. Väljavoolutoru moodustamisel võetakse arvesse septikupaagi ja filtreerimisava vahelist kaugust 2% nõutava torujuhtme nõlvana.
Foto: kaugus septilisest paagist, et hästi puhastada

Süsteemi normaalseks tööks ja korrektsete arvutuste tegemiseks filtreerimisseadmete paigaldamisel on õige vahemaa vajalik.

Kuidas korraldada kanalisatsiooni hästi tellistest, loe siit.

Kuidas paigaldada vannitoa kraanikausi, lehelt leiate selle.

Jahutage hästi ↑

Drenaažikaevude korraldamisel tuleb järgida järgmisi reegleid:

 • puhastusstruktuuri ja kuivendussüsteemi vahe on 10-15 m;
 • elamute, aia, puude vaheline kaugus peab olema vähemalt 3 m;
 • drenaaž kaevust tuleb eemaldada kaevudest, kaevudest ja muudest veeallikatest 25 m kaugusel;
 • kuivendussüsteemi kaevikute vaheline kaugus peaks olema vähemalt 1,5 m;
 • tühjendustoru ja põhjavee taseme vahe peaks olema 1-1,5 m.

Kõnealuseid soovitusi tuleks kaaluda, et tagada süsteemi normaalne toimimine.

Septikanalis asuva drenaažiküve lähedus võib luua niisket keskkonda, mis aja jooksul viib maapinnale välja. Kui paak on iseenesest valmistatud, on oht, et mahuti mädaneb.

Puudele ja ehitistele pole niiskust vaja, sest see toob kaasa nende hävitamise. Kanalisatsioonitorustiku ja veeallikate vahelise kauguse tagamine tagab reovee kanalisatsioonisüsteemi sissepääsu. Isegi 98% puhastatud jäätmetest ei tohiks kaevu ega kaevu siseneda.

Foto: kaugus septilisest paagist drenaaži süvendisse

Kanalisatsioonisüsteemi korraldamisel ja septikupaagi paigaldamisel on oluline arvestada kehtestatud standarditega. Septikupaagi ja kaevu vahelise õige vahemaa tagab jaama normaalse töö, kaitseb ohtlike haiguste eest, kõrvaldab probleemid kontrolliasutustele ja naabritele.

Vahepealne septikust kuni kaevani: mida tuleb arvestada

Septiline ja hästi: kuidas asetada

Puurkaevu ja septikute paigutamine kohale eeldab vastutustundlikku lähenemist ja seda tuleks teha olemasolevate ehitiste ja sanitaarstandardite kohaselt. Sanitaartooni järgimine, samuti septikute ja septikonteinerite paigutuse tehnoloogia võib takistada reovee pääsemist maapinnale ja sellest tulenevalt joogiveele.
Kui pindala on väike, jääb vajaliku vahemaa septikupaak ja kaevu vahel raske ülesanne.

Sidevahendite paigutus

Septikonteiner on iseseisev kanalisatsioonisüsteem, mille ehitamine toimub ainult siis, kui hoones on vesi. Vee allikas, mis toidab kodust sanitaartehnikat, võib olla hästi või hästi.
Seetõttu on nende süsteemide ehitamine reeglina samaaegne:

 • Kui reoveesüsteem on ehitatud juba töökorras veega, võib kaevu ja septiku paak paikneda probleemselt. Veelgi enam, kanalisatsioonitorustiku paigaldamine võib osutuda võimatuks põhjusel, et kui teete selle oma südamikust välja, võite normi murda, lähenedes näiteks naabri auku.

Sobitamine

Igal juhul peab keskkonnasõbraliku rajatise ehitamine, mis on kanalisatsioonivõrk, saama sanitaar- ja epidemioloogilises rajatises loa. Seetõttu koostatakse kõnealuste sidetehnoloogiate ehitamiseks projekt, mis kiidetakse heaks.
Kui kaugus süvist selleks ette nähtud septikudesse ei vasta, SNiP 2.04.04-84 ei vasta, siis on tõenäoliselt luba.
Nii:

 • Käesolev dokument, nagu ka SanPin 2.2.1 / 2.1.1.1200-03, reguleerib mitte ainult võimalikku minimaalset kaugust reoveepaakast kuni veekogusse, vaid ka selle asukohta veekogude, puude, teede ja ehitiste suhtes. Kui projekt vastab standarditele ja see on heaks kiidetud, siis ei tohiks te lõõgastuda ja arvate, et saate sellest loobuda.
 • Võimalik, et nad tulevad teie poole, et kontrollida, kas reoveepuhastite tegelik asukoht vastab projektis täpsustatud asukohale. Kui rikkumisi avastatakse, ei saa karistust vältida - pealegi peavad nad neid parandama. Nii võta seda tõsiselt.
 • Mineraalsest kaugusest süvist septikonteinerisse määratakse filtreerivate muldade olemasolu põhjal põhjaveekihi ja muldade vahel, mida kasutatakse reovee puhastamiseks. Lihtsa pinnase, liivsättiväätmete ja kangeõlgede jaoks on kõige rohkem filtreerivad omadused. See tähendab, et räpane vesi jõuab kergesti põhjaveekihini.

Kaugus septilisest paagist süvendisse: skeem

 • Selliste muldade olemasolul on probleeme ühe puurauku ja septikuga ühes piirkonnas. Eriti kui ala on väike ja ei võimalda jälgida vajalikku kaugust 55-80 m.
  Kuid kui pinna ja põhjaveekihi pealiskihi vahel on savi kihid, konglomeraadid või kivine mullastik, võib mahuti paigutada vee sisselaskeava lähedusse: 20-50 meetrit.
 • Lisaks sellele tuleb arvestada reljeefi loodusliku kalde suunaga, et asetusebassein oleks madalamal kui sisselaskepunkt. Üldiselt peaks autonoomse reovee seadistamise projekt läbi viima hüdrogeoloogiliste uuringute põhjal - ainult siis saab kindel olla, et kõiki nüansse on arvestatud.

Näpunäide Kui te just hakkate ehitama vee tarbimist, ärge unustage uurimispuurimise teenust. Lisaks saate täpset teavet veekihtide esinemise taseme kohta, uurimine annab täieliku ülevaate mulla kvaliteedist ja selle külmumise sügavusest. See teave on teile kasulik nii maja ehitamisel kui ka kommunikatsiooni korraldamisel.

Ülaltoodut arvesse võttes tuleb lisada, et septiku paak on reguleeritud ka veetorustike suhtes. Kunagi ei ole tagatud, et nende rõhu vähendamine ei toimi, ja kui reovee läheduses on oht, et nad langevad joogivette. Seepärast peab torujuhe olema septikupaagist vähemalt 10 meetri kaugusel.

Autonoomse reovee käitlemise põhimõte

Sanitaartingimuste järgimine ei välista mitte ainult põhjaveekihtide ja pinnase reostamist kanalisatsiooniga. Samuti on oluline, kui hästi ja tehnoloogiliselt korrektsed kanalisatsioonisüsteemi objektide paigaldus- ja tihendustööd.
Selles peatükis antakse juhised iseseisvate kanalisatsioonisüsteemide nõuetekohaseks paigutamiseks ja käesolevas artiklis esitatud video aitab teil välja mõelda, kuidas seda ise teha.
Nii:

 • Kõigepealt peate mõistma põhimõtet, millised kanalisatsioonisüsteemid töötavad eramajades - see hõlbustab vajalike seadmete valimist ja seega selle paigaldamist. Autonoomse kanalisatsiooni peamiseks elemendiks on septiline paak.
  See on horisontaalne paak, mis on jagatud mitmeks osaks - mahutid. Nende arv võib olenevalt ehituse tüübist olla erinev.

Bioseptic tehase versioon

 • Esimeses kambris langevad jäätmed massi otse torustikust, mis tühjendab need vannituppa. Setete tulemusena eraldatakse väljaheite massid tahketesse ja vedelatesse jäätmetesse.
  Anaeroobsed konstruktsioonid tagavad nende töötlemise bakterite poolt. Selle tagajärjel lisatakse asundamispaagile vedelat või granuleeritud biomassi, mille järel eraldatakse paagis olev segu mahutisse, vesi ja gaas.
 • Muda jäb asustuse kumulatiivsele osale ja gaasi vesi siseneb järgmise sektsiooni. Sekundaarne settepaak täidab filtreeriva kaevu funktsiooni.
  Siin eemaldatakse gaasid ventilatsioonikanali kaudu ja vee kaudu perforeeritud seinad läbivad drenaažikihi pinnasesse. Sellised septikud võivad olla tehases tehtavad. See võib olla betoonist, metallist või plastist struktuur.

Septiline paak asub maja kõrval

 • Bioseptiidi võib asetada, nagu foto ülal, maja sihtasutuse vahetus läheduses, kuna sel juhul ei eralda see ebameeldivat lõhna. Selline vajadus tekib kõige sagedamini kohas, kus on tihedalt hoonestatud hooneid ning septikupaagi jaoks pole muud asukohta.
  Peate lihtsalt meeles pidama, et peate tagama takistamatult ligipääsu masinale mõeldud mahutite jaoks.
 • Horisontaalsed septikud on väga mugav nendes kanalisatsioonisüsteemides, kus äravoolud on eraldatud. Nad saavad ainult tualetist prügi ja kanalisatsioon kanalisatsioonist ja köögist võib voolata mööda eraldi torujuhtme haru, mööda primaarseeptikat, filtripesasse.
 • Kuid on ka teisi süsteeme, milles kõik kanalisatsioonid ühinevad ühe torujuhtmega. Samas paigaldatakse vertikaalsed, eraldi asuvad mahud.
  Sellises süsteemis on vähemalt kaks settepaaki, mis on torujuhtme kaudu ühendatud, mis lõpeb filtreeriva kaevuga. Selline süsteem on mugav, kui majas on mitu vannituba või ehitatakse kahe maja jaoks ühtne kanalisatsioon.
 • Sellised settimismahutid on kõige sagedamini ehitatud monoliitse põhjaga, kokkupandud raudbetoonist rõngast või ise valmistatud. Viimase võimaluse hind on mõnevõrra madalam, kuid tööjõudu kulutatakse palju. Igal juhul otsustate, milline valik eelistada.
 • Igal kanalisatsioonisüsteemil on oma eelised. Mõned neist pakuvad reovee mulla täiendavat puhastamist. Sellistes süsteemides, mida mõned tootjad pakkusid meile, paigaldati filtreeriva kaane asemel infiltreerija.
 • See on paak, mis näeb välja nagu korstnat, mis asub tagurpidi. Tänu mitmeastmelisele filtreerimissüsteemile toimub see drenaažis kiiremini kui kaevudes ja puhastamise kvaliteet on palju parem. Infiltraatori paigaldamiseks ei pea te kaevama sügavust üles kaevama, kuid on ka mõned puudused.

Septiline paak koos infiltreerijaga

 • See disain asub küllaltki suurel alal, mis tähendab märkimisväärset mullatööd. Jah, ja mitte kõik saidid leiavad selle jaoks koha, ja antud juhul ei pruugi alati olla vastavuses veekoguse asukohastandarditega.

Seega on kanalisatsiooni- ja septikonteinerite valik sõltub suuresti kohaliku piirkonna suurusest. Kuid mis tahes konstruktiivne võimalus on eelistatud, on peamine ülesanne tagada konstruktsiooni soojusisolatsioon ja pingutus.

Septikud ja kaevud - vali õige vahemaa

Dacha krundid on sageli varustatud nn septikud. Oluline on mitte ainult paigaldada vastavalt kõigile reeglitele, vaid ka valida selle elemendi asukoha sobiv koht. See kaitseb omanikku reguleerivate asutuste kontrolli käigus.

Vahemaa ja suuruse kohta

Krundi planeerimine

Filtreerimisvälja, septikud ja süvendid. Paigutuse põhimõtted, mis ei riku üldeeskirju.

 • Kui seade on hermeetiline, võib kaugus maja septilisest paagist olla ükskõik millises punktides. Isegi pimeala taga. Mahuti ventilatsioon muutub sel juhul ainukeseks piiranguks. Nagu selle disainiga seotud lõhnad. Kuid kui te probleemi korralikult lahendate, võib pidevalt kaldega torud kõikjal asetada.

Minimaalne kaugus aknast ja viie meetri uksest on soovitatav taluma, kui ventilatsiooniväljund on otse septikudest kõrgemal. Valdav tuule suund väärib erilist tähelepanu planeerimise ajal.

 • Vähem kui viie meetri kaugusel vundamendist on filtriaukud. Vastasel juhul loputatakse pinnast läbiva vesi vundamenti, mille tõttu on selle kasulik eluiga vähenenud. Kaevude ja väljade filtreerimisviisid asuvad maja all nõlval, kui saidil endal on kalle. See on vajalik konstruktsiooni ohutuks muutmiseks. Samuti aitab ohutuse tagamiseks kaugus maja septikanist.
 • 50 meetrit on minimaalne vahemaa septikute ja kaevu vahel. See ei tähenda nende filtreerimist, vaid vee tarbimise seadmeid. Mullas elab palju anaeroobseid baktereid. Teistes vahemaades pole neil lihtsalt aega toote täielikuks puhastamiseks.

Kõikjal, kus korpus on usaldusväärselt suletud, on lubatud paigutada veekogus madalamate põhjaveekihtidega. Peamine on see, et üleval ja allavoolu vahel puudub side.

Septikud - kaugus kaevudest

Kui te ei vali nende seadmete jaoks õiget kohta, võib heitvesi joogiveele minna. Seetõttu tuleks sellele küsimusele pöörata erilist tähelepanu.

Tehase septikud eristuvad tahke keha olemasolust, täieliku kaitse jäätmete sissetungimise vastu pinnasesse.

Oluline on mitte unustada võimalikke hädaolukordi, sealhulgas toru läbimurret, liigeste või õmbluste rõhutamist. Reostusprotsenti suurendatakse mitu korda, kui kasutatakse omatehtud konteinereid. Mil määral neid kasutatakse, on veel üks küsimus.

Minimaalne kaugus septilisest paagist kuni süvendisse on 20 meetrit, kui septik ja auk ei puutu üksteisega kokku.

Hüdrogeoloogilised uuringud aitavad mõista, kas saidil on filtreerivad saidid. Lisaks aitab see hinnata maja koostist ja kvaliteeti maja ümber.

Kinnisvara paigaldamisel hea filtreerimisvõimega muldadel on minimaalne vahemaa 50-80 meetrit. Vee torude asukohta tuleb kaaluda. Kümme meetrit - minimaalne vahe torude ja paakide vahel.

Kaugus septikust.

SNiP - lubatud kaugus

Septikaseadmete paigaldamiseks on täpsed juhised mitmete regulatiivsete dokumentidega. Näiteks juhendina kasutatakse järgmisi dokumente:

Dokumentides on loetletud järgmised arvud ja normid nendele, kes seda küsimust otsustavad:

 1. Kui ventileerimisrajatised on paigaldatud täieliku oksüdatsiooni funktsiooniga, kui töödeldakse kuni 700 tuhat liitrit jäätmeid päevas, on vaja kinni pidada kaugusest kuni 50 meetri suurune septikonteinerini.
 2. Kui tootmisvõimsus on 300 tuhat liitrit päevas, tuleb bioloogilise töötluse struktuuride paigaldamisel meeles pidada 150 meetrit. Sageli võivad sellised mudelid kuivatada niisutussaiti põhjas moodustunud setteid.
 3. 110 meetrit - biofiltreerimisseadmete kauguse normid, mille igapäevane võimsus on kuni 50 m³.
 4. 5 meetrit - kõigi septikutoodete puhul.
 5. 8 meetrit - kaugus septikudest süvist filterfunktsiooniga.
 6. Nagu kraanide, liiva- ja kruusfiltrite puhul, sõltub nende kaugus jõudlusest. 25 meetrit - 15 tuhat liitrit päevas, 20 meetrit - 8 tuhat liitrit, 4000 liitrit - 15 meetrit, 10 meetrit - 2 tuhat liitrit. Lõpuks piisab tuhande liitri ja septiku paksusest kuni 8 meetri kauguseni.
 7. Filtritähtede kasutamisel tuleb arvestada 15 meetriga, mis lubab kuni 150 tuhat liitrit päevas.

Septikubiidi asukoht kodumajapidamise territooriumil

On vaja arvestada mõne punktiga, asetades samasugused struktuurid maakohta:

 1. Septitsepaani minimaalne vahekaugus lähima voolu, reservuaaride vahel on 10 meetrit. Maksimaalne kaugus septikust vastavalt standarditele - kolm tosinat.
 2. Taimestiku asukoht. Vajalik on 4 meetri kaugusel juurtest eemalduda, nii et lagunemise protsess ei algaks. See on oluline põllukultuuride jaoks, milles juurte süsteem on eriti aktiivne. Kuid filtreerimissüsteemidel on ilusad lillepeenrad. Nende kaugus septikudest võib olla ükskõik milline.
 3. Kasuta kindlasti otsest torujuhet, mis ulatub elamu struktuuri mahutavuseni. Probleemide lahendamisel on pöörleva kaevu paigaldamine lubatav. Kuid selliseid süsteeme peetakse vähem usaldusväärseteks, keerukamaks.
 4. 5-7 meetrit - septikute optimaalne eemaldamine elamupiirkondadest. Kui paigaldamine jätkub, ilmuvad rööbastele takistused. Peate paigaldama vahepealse kaevu rohkem kui 15 meetri pikkusel vaheajal.
 5. Iga muld sobib kaasaegsete paakide paigutamiseks. Noh, kui maa territooriumil on pehme ja kuiv. Siis on tulevikus kaevu ja kaevikute kaevamine lihtsam.
 6. Kuidas on septikupaagist pumpamine? Tasub eelnevalt mõelda, et eksperdid saaksid hõlpsasti sõita kohale, puhastavad mahutid. Transport töötab 50 meetri kaugusel. Seade on paigaldatud, võttes arvesse seda tegurit.
 7. Enne hoonete pidi olema vähemalt 7-15 meetrit. See on vajalik nii, et hoone alused ei kahjustaks. Vastasel korral muutuvad ruumid ja hoone kiiresti märja ilmaga kokku.

Naabrid ja aiad

Kui paigaldamine on naabrite ehitiste läheduses liiga lähedal, ärge hoiduge konfliktidest. See kehtib ka kaevude kohta. Siin on paljud reeglid samad kui muudes olukordades. Viis meetrit - reoveepuhastite minimaalne eemaldamine sõiduteest.

Soovitav on, et naabrite maatükk oli seadmest rohkem kui üks meeter. Mida kaugemal saate teha, seda parem. Reegel kehtib ka hästi. Üks meeter on tavaline kaugus ükskõik millistest ehitistest. Võite kutsuda professionaalseid disainereid, et aidata varjata saidil installitud uudishimu.

Peamine asi on meeles pidada, et äravoolu lubatakse suunata vaid rasusele ja liivasesse pinnasesse. Kaasaegsed septikud on mõeldud igas olukorras turvaliseks. Kui igaüks neist on loodud, ei saa te muretseda usaldusväärse ja stabiilse toimimise pärast. Ainsad erandid on õnnetused, mis ilmnevad aeg-ajalt.

Eraldi kanalisatsiooni paigaldus aitab säästa raha. Siis ei pea te ostma suurt septikut. Või varustage saiti hästi. Tavapäraste kanalisatsioonide korral on piisavalt puhastusvett, kui seda korralikult käsitletakse.

Ta vajab just mõne drenaažikihi ehitamist. Piisavalt arvutustest piisab sellest, et reoveega ei segunenud kodumajapidamistes kasutatav vedelik. See nõuab kaevu paigaldamist.

Kaugust süvist kuni septikueetrisse saidil

Mis peaks olema kaugus maja septikust?

Septiline paak on osa kanalisatsioonisüsteemist, mistõttu tuleb valikul asendada seda suvemajaga, pöörates erilist tähelepanu. Ehitustööplatsi valimisel tuleb arvestada kaugust maja septikust ning kaugust septikudest kuni kaevu, aia ja külgneva krundini. Seetõttu kaalume põhireegleid, mis aitavad valida selle struktuuri paigaldamiseks õige koha.

Vundamendist vähemalt 5 meetri kaugusel asuvast täispikast korterelamust on vaja paigutada septikud.

Vahemaa septikust maja juurde

Daha septikupaagi ehitamisel püüavad paljud arendajad valida koha, mis asetseb äärelinnas, eemal korpusest.

Kui maastik on mägine, siis valige madalaima tasemega sait. Selle põhjuseks on asjaolu, et kanalisatsioonitorust saab ebameeldiv lõhn ja maapinnale filtreeritav vesi tekitab niiskust, mis loob ebasoodsad tingimused maja elamiseks.

Sõltumata sellest, kas valmis septikandur osteti või puhastusseade tehti käsitsi, tuleb paigalduse asukoha valimisel järgida SNiPi nõudeid. Kui uus sait ehitatakse, peaks see kõigepealt olema planeeritud. Olukorda on keerulisem vaadata, kui valitakse hoonestatud ala kanalisatsiooni asukoht. Sellisel juhul on paigutuse reeglite rikkumine keelatud.

Kui kanalisatsioon ei ole varustatud maamaja ja kvaliteetse korteriga, peate ehituse projekti kooskõlastama kohaliku tariifiinformatsiooniga. Vastasel juhul on see kujundus ebaseaduslik, nii et koduomanik saab trahvi.

Saidi kavandamisel on väga oluline septikupaiku ja kaevu (kaevu) kohapeal otsekohe kindlaks määrata. Sellisel juhul tuleks arvestada järgmiste regulatiivsete dokumentidega:

Seadme skeem septiline.

 1. SNiP 2.04.03-85, mis reguleerib välise kanalisatsiooni ehitust.
 2. SNiP 2.04.01-85, standardite kehtestamine sise- ja välistranspordivõrkude ehitamiseks.

Nende dokumentide kohaselt on keelatud paigutada septik mahutile maja sihtasutusse lähemal kui 5 m. See piirang tuleneb sanitaarohutuse kaalutlustest ja ebameeldivate lõhnade esinemisest aia lähedal. Kui paigaldate kohapeal kaasaegse reoveepuhasti, siis võite olla kindel 100% -lise kindlusega lõhnade puudumisel.

Septiline paak ja maja vaheline suur vahe on samuti ebasoovitav, sest mida pikem on kanalisatsioon, seda raskem on tagada selle sujuv toimimine. Pika torujuhtme korral on sageli ummistused, seega tuleb nende puhastamiseks paigaldada puhastusaukud. Välise kanalisatsioonisüsteemi ehitamisel on vaja paigaldada üks selline kaevu iga 5-meetrise süsteemi jaoks ja pöördekohtades. Eriti ettevaatlikult peaksite valima puhkepaagi paigaldamise koha, kus põhjavesi asub pinna läheduses. Sellisel juhul peate arvesse võtma vee voolu suunda ja paigaldama reoveepuhastusjaama maja tasemest allapoole.

Septiliste paakide ja kaevude vaheline metriline piirkond

Septiline paak.

Septiliste paakide paigaldamiseks sobiva koha valimise kõige olulisemad tingimused on kaugus kaevust septikudesse. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui töötlemata reovesi satub põhjaveekihtidesse, on palju haigusi tõsine oht.

Vaatamata asjaolule, et tänapäevased reoveepuhastid on täiesti suletud mahutid, ei ole hädavajalik välistada hädaolukorra tekkimist (ühenduste rõhu vähendamine või torude purunemine). Seepärast tuleb võimalikult palju septikupaaki ja plaadi plaani vaheline kaugus.

Vastavalt kehtestatud standarditele määratakse kaugus reoveepuhasti ja kaevu või kaevu asukoha vahel filtreerivate muldade olemasoluga, mis filtreerib töödeldud heitvee pinna ja põhjaveekihtide vahel. Selliste kihtide vahelise side puudumise korral peaks minimaalne kaugus süvendist olema 25 meetrit.

Filtreerimisalade määramine toimub hüdrogeoloogiliste uuringute abil, mida saab kasutada mulla koostise ja kvaliteedi hindamiseks. Parimad filtreerivad omadused on savi ja liivased mullad. Seega, kui selline muld domineerib lastekodus, tuleb septik mahutist või süvendist asetada 50-80 m kaugusele.

Septikava asukoht taimede, veehoidlate, jõgede jms suhtes

Lisaks septiku paagi paigaldamisele reguleerivad veetorude paigaldamist sanitaarsed normid ja reeglid. Seega peab ruumiline lõhe joogivee ja puhastusjaama torude vahel olema vähemalt 10 m.

See on vajalik veevarustussüsteemi rõhu all hoidmiseks minimaalse väärtuse saavutamiseks reovee sissetungimise riski vähendamiseks. Optimaalse kauguse valimisel tuleb meeles pidada, et kaevu tuleks paigutada loodusliku kaldega üle septiku paagi.

Neighborhood ja aia kaugus

Reovee puhastusjaama asukoha valimisel tuleb arvesse võtta naabrite huve. Uue territooriumi väljaarendamisel soovitatakse koordineerida septitepaagi ja naabrite süvendite paigutust omavahel. See väldib paljusid vastuolulisi ja ebameeldivaid olukordi. Kui septikonteiner paigaldatakse hoonestatud alale, näevad sanitaarsed normid ette, et septik on paigutatud naabervarjast vähemalt 2 m kaugusele.

Kui septik mahub aiapuid vahetusse lähedusse, võivad nad surra liigse niiskuse tõttu. Sellistes tingimustes aianduskultuuride juured lihtsalt mädanema ja muutuvad kasutuskõlbmatuks. Seega, aia säilitamiseks peate paigaldama reoveepuhasti, mis pole puid ja põõsast lähemal kui 4 meetrit.

Muud normid

Reovee puhastusjaama projekteerimise koha valimisel tuleks arvesse võtta ka järgmisi tegureid:

 1. Parim on paigaldada selline struktuur pehmele pinnale. See hõlbustab maapealsete tööde tegemist, mis on septikombinaadi paigaldamisel oma kätega oluline tegur.
 2. Kõrvaliste ehitiste rajamise kaugus peab olema vähemalt 1 m. See tuleneb sellest, et septikonteiner võib ohustada konstruktsiooni aluse kahjustamist, kui leke ei ole tihedalt suletud.
 3. Jäätmepaaki tuleb pidevalt puhastada tahkete osakestega. Seetõttu peate hoolitsema selle eest, et assenizatorskaja masin suudaks temast sõita.

Seeptipaagise paigaldamise koha planeerimisel peate rangelt järgima kehtestatud eeskirju. Korralikult arvutatud paigalduskoht võimaldab saada projekti heakskiitu SES-is ja vältida probleeme naabritega.

Septiliste paakide paigaldamise eeskirjad saidil

Kohapealne septik on jäätmete käitlemisega seotud reovee hädavajalik komponent. Seda ei ole nii raske ehitada, kuid peate järgima kõiki teie septikupaikade asukoha suhtes kehtivaid sanitaarseisundeid ja reegleid. Meie artiklis arutleme, kuidas teha kõike ilma probleemideta.

Kuidas saada installi luba?

Enne seadme paigaldamist peate projekti võtma SES-i, kus teil on lubatud või keelatud teha.

Mahuti on rajatis, mis võib kahjustada looduskeskkonda. Sel põhjusel on installimine ilma loata keelatud ja karistatav. Enne seadme installimist peate oma projekti saatma SES-i, kus teil on lubatud või keelatud seda teha.

Vastus on positiivne ainult sel juhul, kui sanitaar- ja ehitusnõudeid ei rikuta. Ainult üks olulisemaid standardeid on septikupaagi asukoht saidil.

Näpunäide Teile antud luba ei välista võimalust SESi täiendavateks kontrollimisteks, seega ei lähe konstruktsiooni ajal kõrvale standarditest.

Reeglid koha valimiseks

Reovee puhastamise süsteemide paigaldamise planeerimisel peate järgima kõiki olemasolevaid standardeid.

Reovee puhastamise süsteemide paigaldamise planeerimisel peate järgima kõiki olemasolevaid standardeid, kuid sel juhul ei saa te selle pärast probleemide tõttu muretseda. Väärib märkimist, et selleks peame uurima kõiki neid nõudeid, et neid veelgi täita.

Reguleerivad dokumendid

Meie korpusesse paigaldatava septikorra seadistamisel ei tohiks me mingil juhul unustada vastavust

Meie korpuse septikupaakide paigaldamine ei tohiks mitte mingil juhul unustada vastavust. Vaatame siis nende vastavust reguleerivaid dokumente:

 • Kõige olulisem dokument on Snip 2.04.03-85. Ta on seotud väliste kanalisatsioonisüsteemide ehituse reguleerimisega.
 • Kui majas on kaevusid või kaevu, siis on vaja ühendust võtta välise ja sisemise veetarbevõrgu reguleerimise reguleerimisprotseduuriga 2.04.01-85;
 • Dokument, mis näeb ette turvafirmade paigaldamise puhta vee jaoks - SanPiN 2.1.5.980-00;
 • Dokument, milles sõnastatakse keskkonnale ohtlike ehitiste läheduses asuvate sanitaartingimuste loomise reeglid, on SanPiN 2.2.1./2.1.1.1200-03.

Puu või süvendi vaheline septikupaak

Seeptipaagi ja kaevu vahelise kauguse säilitamiseks on kirjutatud kõige raskemad reeglid.

Kõige rangemad reeglid on kirjutatud, et austada septikupaaki ja kaevu vahemaad.

Väga oluline on takistada jäätmete tekkimist aia kohtades, kuna see võib põhjustada erinevate haiguste esilekerkimist elanike seas. Loomulikult kaasaegsed seadmed. kuid õnnetusohu tõttu keegi ei jäta selle eest ette ja teevad nende vahel maksimaalse vahemaad.

Reeglid ja määrused näevad ette, et kaevu või kaevu septikud asuvad mullade ja nende vahelise filtreerimise teel. Kui kihtide vahel puudub seos, siis peab nende vahekaugus olema umbes 20 meetrit. Hüdrogeoloogilised uuringud ja mulla filtreerimisvõime olemasolu kindlaksmääramine ning mulla kvaliteedi ja komponentide hindamine.

Näpunäide Parimad mullafiltrid on liivased ja rasused. Kui krundil on just selline pinnas, peaks kaevu või kaevu kaugus olema üle 50 meetri.

Snip reguleerib ka torujuhtme ja kaevu asukoha norme ning vahekaugus sisselasketoru ja mahuti purunemise vahel peab olema üle 10 meetri. Need meetmed aitavad kaasa veetarbimise reovee ärahoidmisele ettenägematutes olukordades.

Septiliste paakide optimaalse paigutuse hulgast valimisel tuleb see paigaldada looduslikule kallele.

Mis peaks olema kaugus maja septikust?

Pärast kõikide septikanali paigaldamise eeskirjade uurimist saame teha järeldusi

Pärast septiliste paakide paigaldamise reeglite õppimist saame teha järeldusi:

 • Maja kaugus septikust ei tohi olla keldrist vähem kui 5 meetri kaugusel;

Tähelepanu! Mõnikord lubatakse lenduvate orgaaniliste ühendite puhul lähendada, kuid just sellisel juhul on septiliste paakide kõrgetasemeline puhastus.

 • Samuti ei ole pikk vahemaa soovitav. Põhjuseks on see, et mida pikem on torujuhe, seda suurem on süsteemi rikke oht. Seetõttu on soovitatav kinni septikupaagist kuni 20 meetri kõrgune kelder.

Näpunäide Reoveesüsteemi paigaldamise planeerimisel on vaja paigaldada auditiaukud iga 15 meetri järel.

Milline kaugus peaks olema järgmisest ajast?

Täna on naabri majaga sellised reeglid olemas:

 • Sõidutee septikudest kaugus peaks olema üle 5 meetri;
 • Snip näeb kohapeal oleva septikupaagi asukohta kaugemal kui 2 meetri kaugusel naabrite veekogusest.

Muud paigaldusnõuded

Snip soovitab paigaldada kuivendussüsteemi pehmetele muldadele - see muudab mullatööde lihtsamaks, kui teete seda ise.

Snip räägib ka kanalisatsiooni drenaaživälja kaugusest.

Mõelge järgmistele teguritele:

 • Snip soovitab paigaldada pehmetele muldadele - see muudab maapealsete tööde hõlpsamaks, kui teete seda ise;
 • Tuleb meeles pidada, et majapidamiste majapidamises asuva septikupaagi asukoht peab olema 3 meetri kaugusel;
 • Snip nõuab ka tahkete ainete korrapärast puhastamist kambritest.

Järeldus: selles artiklis vaadati läbi kõik nõuded septikanali paigaldamiseks. Normides on öeldud, et selle kaugus on seotud veekogumiskohtadega (hästi, hästi), naabritega, majaga, ehitised ja teedega. Nüüd saate turvaliselt teha projekti ja minna loa saamiseks.

Kanalisatsiooni kaugus septikust vastavalt sanitaarstandarditele ja -nõuetele

Septiline paak on autonoomse kanalisatsioonisüsteemi element, asukoht, mida peate väga hoolikalt valima. Valides tuleb kaaluda maja ja septiku paagi, veeallikate, taimestiku ja maatüki piiride vahelist kaugust. Käesolevas artiklis käsitletakse põhinäitajaid, mis on esitatud asjakohastes regulatiivdokumentides.

Vahemaa septikust maja juurde

Septiliste paakide seadistamisel on soovitav seda võimalikult kaugel asuvast elamust ehitada. Struktuuri paigaldamine raskesse leevendusse saitesse on otstarbekas leida võimalikult madal koht (lugeda: "Kui paigutada septikanur kohas, võttes arvesse norme ja vahemaid"). Selle põhjuseks on: esiteks kanalisatsioonitorus emiteerib äärmiselt ebameeldivaid lõhnu ja teiseks, vesi, kui see imetakse maasse, suurendab niiskust, nii et majas on see üsna ebamugav.

Selleks, et teada saada, millisel kaugusel on kõige parem paigutada septikanur kodust, peate minema eeskirjadesse. Sõltumata sellest, kas septikavõre valmis konstruktsioon omandati või kas selle paigutus täideti täielikult oma kätega, on SNiP-s esitatud nõuete täitmine hädavajalik. Krundi ülesehitamisel tuleb kõigepealt tugineda käesolevale dokumendile ja kujunduselementidele vastavalt selles kirjeldatud nõuetele, kuna kanalisatsioonitorustiku ehitamine hoonestatud alal on suhteliselt problemaatiline, arvestades asjaolu, et antud juhul tuleb järgida norme.

Sellisel juhul, kui reoveesüsteemi ei paigaldata lastekodusse, vaid täiemahulisele korpusesse, peab projekt olema kooskõlastatud siduva tariifiinformatsiooniga - vastasel korral tunnistatakse süsteem ebaseaduslikuks, mis on täis trahvi maksmisega.
Objektide paigutuse planeerimisel saidil peate eelnevalt kindlaks määrama, milline septiline paak ja kaev.

Allpool on toodud standardid, mis määravad vahemaad septikust hoones ja muudest kohapeal asuvatest objektidest:

 • SNiP 2.04.03-85, millega määratakse kanalisatsioonivõrgu väliselementide ehitamise eeskirjad;
 • SNiP 2.04.01-85, mis kehtestab sise- ja välistorustike ehitamise standardid.

Nendes dokumentides on märgitud, et minimaalne kaugus septilisest paagist maja poole peaks olema vähemalt 5 m. See punkt määratakse sanitaarohutuse näitajate ja iseloomulike reoveesõidukite suitsu olemasolu kaudu, kuigi kaasaegsed bioloogilised puhastusjaamad võivad 100% garanteerida, et lõhnad ei läheb välja (loe: "Septiliste paakide lõhn, kuidas lõhna eemaldada"). Selline kaugus majast kuni septikani vastavalt normidele suurendab märkimisväärselt elanike mugavust.

Minimaalse kauguse korral on kõik selge, nüüd peame kindlaks määrama maksimaalse kauguse maja septikudest. Nõuded on selle kohta vaikivad, ja eksperdid ei soovita paigutada septikanooli liiga kaugele kodust, sest kanalisatsiooni torujuhtme pikkuse suurendamine halvendab oluliselt kogu süsteemi stabiilsust: pikad sektsioonid on tunduvalt ummistumad, mistõttu tuleb teil paigaldada mitu vaatluskaevu.
Välise kanalisatsiooni korraldamisel peaksid inspektsioonid olema paigutatud iga 5-meetrise konstruktsiooniga ja torujuhtme pöördekohtades. Seeptipaagi paigaldamise koht on väga oluline, kui pinnasevee tase on väga kõrge. Sellisel juhul on vaja põhjalikult uurida saidi geoloogiat, saada põhjalikku teavet põhjavee liikumise kohta ja paigaldada reoveepuhasti ainult siis, kui see on väiksem kui maja maksumus.

Septitsepaani ja kaevu vaheline kaugus

Septiliste paakide paigaldamise koha valimisel on oluline parameeter kaevu ja septiku paagi vahel. Põhjus on lihtne: kui vähemalt väike kogus reovee satub joogivette, suureneb ebameeldivate ja ohtlike haiguste oht. Moodsad heitveepuhastusjaamad on hermeetilised struktuurid, kuid hädaolukorras on alati olemas tõenäosus. Sellistel juhtudel on olemas spetsiaalne standard, mis võimaldab teil täpselt aru saada, kuhu septiline paak asetada.

SNiP sõnul erineb kaevu ja septikupaani vahemaa sõltuvalt sellest, millist tüüpi pinnas on kohas. Tihti võib filtreeriv muld nõrkust vähendada kanalisatsioonisüsteemi paigaldamise tööd ja vähendada nõutud standardite vahemikku. Kuid olenemata filtreerimise kvaliteedist ja mulla niiskust absorbeerivate omaduste tasemest, peab minimaalne kaugus augu ja septikupaagist olema 25 meetrit.
Saidi filtreerimissuutlikkuse kindlaksmääramiseks on vaja põhjalikult analüüsida oma geoloogiat. Parimateks filtriteks peetakse muldasid, milles valitseb savi või liiv. Selliste muldade olemasolul äärelinna piirkondades eemaldatakse tavaliselt septik mahutist 50-80 m kaugusel.

Lisaks reoveesüsteemide asukohale reguleerivad ka veetorude asukohad norme. Dokumentide kohaselt peaks vee ja kanalisatsiooni torujuhtmete vahekaugus olema üle 10 m. Kui üks torujuhtmetest on alla survestatud, siis on veetest kanalisatsiooni tõenäosus minimaalne. Loomulikult on soovitav seda kaugust mõnevõrra suurendada, hoolimata asjaolust, et kaevud asuvad tavaliselt septiliste paakide kohal, kui saidi hõlbustamine seda lubab.

Vahemaa saidi piiridesse

Need standardid on eelkõige suunatud selle tagamisele, et kanalisatsioonis kasutatav lõhn ei satuks külgnevatele aladele. Kui naaberpiirkondade ehitus toimub üheaegselt, siis on kõige parem arutada seda punkti ette, et tulevikus ei tekiks konflikte ega konflikte. Septikanist kuni aiaga peab kaugus olema üle 2 m.

Aia- või köögiviljaaias asuva septitsepa paigaldamisel on võimalik lähitulevikus leida, et kõik taimed on üle ujutatud veega ja halvendavad. See kehtib eriti puude kohta: nende juured ulatuvad maapinnast sügavale, nii algab nende mädanemine. Aia hoidmiseks heas seisukorras on vaja paigaldada reoveepuhastiid vähemalt 4 meetri kaugusele taimestikust.

Muud septilise paigutuse määrad

Seal on ka täiendavaid reegleid, mis tuleb arvestada kanalisatsioonisüsteemi loomisel, nagu näiteks maja ja septiku paksus vastavalt normidele:

 1. Autonoomsed kanalisatsioonitorud paiknevad paremini pehmetel muldadel: antud juhul tööd tehakse lihtsamaks, mis on eriti oluline süsteemi ülesehitamisel;
 2. Septikava paigaldamisel maja lähedusse tuleb vastu pidada vähemalt ühe meetri kaugusele kohas asuvast ehitisest, nii et süsteemi läbimurre ei põhjustaks vundamendi leostumist ja hilisemat hävitamist;
 3. Jäätmete kogumiseks vajalikku mahutid tuleb korrapäraselt puhastada, mistõttu on vaja tagada, et niisugune vedelik oleks hõlpsasti juurdepääsetav.

Septikubaasi planeerimine kohapeal tuleks kombineerida kehtivate eeskirjadega. Kui septikupaagi paigaldamise sanitaartingimused säilitatakse, siis töötab süsteem korralikult ja konfliktide tekkimise võimalust vähendatakse nullini.