Kuidas registreerida volitamata kanalisatsiooni?

Daha külas on vanemad juba ammu iseseisvalt ühendatud ühise kanalisatsioonivõrguga. Müüa suvila on vaja selle probleemi lahendada. Kuidas seadistada selline seos? Kas teil on vaja läbida kõik etapid alates spetsifikatsiooni käivitamisest?

Ma ei taha teid häirida, kuid olukord ei näe hea välja.

Olete kasutanud keskmist (ühist) kanalisatsiooni aastaid, ilma et oleksite sõlminud kokkulepet Vodokanaliga reovee saamiseks (see tähendab, et te pole midagi maksnud).

See on hirmuäratav trahv (võttes arvesse kõikide aastate eest makstavat makset), lisaks ebaseadusliku reovee kohustuslik lammutamine (ilma valikuvõimaluseta).

Soovitan sul kaaluda kõike uuesti, on võimalik, et suvemaja maksumusest ei piisa, et maksta kõik lammutusprojektid ja trahvid.

Kohustuslik lammutamine, kuna töö on keskne kanalisatsioonis

Tsentraalsetesse kanalisatsioonitorudesse silma vahele ei pääse.

Kui pole veendunud, siis jätkame, kõike nullist.

Otsime ettevõtet või võtke ühendust Vodokanaliga.

Neile on vaja saidi plaani (loomulikult alguses kirjutame külgribale taotluse).

Mitmed eksamid (geoloogilised, geodeetilised).

Ühenduse tehnilised tingimused, projekt on välja töötatud.

Pärast kõiki neid tegevusi võib litsentsiga ettevõte jätkata teoste täitmist.

Kuid tõenäoliselt peate te kõik teie naabridelt loa andma piirkondades, kus teie kanalisatsioon läheb.

Samuti on elektrivõrgu, Vodokanali ja muude teenuste (nt teehooldajad), kelle huvid võivad teie reoveesüsteemi mõjutada, luba.

Aga kui seda tehakse vastavalt eeskirjadele.

Reeglid on rikutud ja väga karmid, ma soovitan teil alustada Vodokanaliga ja valmistada trahvi maksmiseks suur summa.

Tavalise kanalisatsiooni ametlikult lubamatu ühendamise õiguspärasus on väga raske ja kallis, kuid alati on olemas valikud. Ma arvan, et teie juhul võite teha ilma oma kanalisatsioonisüsteemi demonteerimata ja ilma trahvi lubamatute ühenduste ja illegaalsete reovee ärajuhtimise eest, kui keskkomitee enda ühendamine oleks tehtud ilma SNiP-de rikkumata, vaid kogutakse kogu vajalike dokumentide pakett peab suutmatult. Mida saate teha - peaaegu kõik Vodokanals on loonud ühistud, mis pakuvad üldsusele tasulisi teenuseid väliste veeliinide ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamiseks, samuti nende sisestamiseks keskkollektoritesse ja torujuhtmetesse. Siin peaksite Vodokanaliga sellise ühistu juht võtma ühendust ja selgitama olukorda. Ma arvan, et sellise inimesega võite alati leida ühist keelt (ta pöördus korduvalt ja aitas alati). Sel ajal loodi sellised kooperatiivid, et lahendada sellised probleemid (formaalsete raskusteta ülesannete jaoks). Seal nad aitavad teil koostada projekti uue kanalisatsiooniruumi sisestamiseks ja projekti abistamiseks ning nad teevad vajaduse korral torude ümberpaigutamise vajaduse ja manööverahtel jne. Loomulikult on kõik need teenused tasustatud, kuid neil on tegelik tasu ja nad töötavad kiiresti ja tõhusalt - kuna ettevõte on Vodokanali tiiba all. Õnne sulle!

Karistus ebaseadusliku kraani väljavõtmise eest

Vene Föderatsiooni valitsuse poolt 12. veebruaril 1999 heaks kiidetud kommunaalteenuste kasutustingimuste eeskirjadest tulenevalt on kanalisatsioon abonendi poolt heitvee saamise ja töötlemistehase transportimise protsessist. Drenaažisüsteemid on nende omanikud kohalike veeettevõtete silmis. Praegu on ebaseaduslikud ühendused veevärgi ja kanalisatsioonivõrkudega laialt levinud. Kuid arvestades karistust kanalisatsioonisüsteemi ebaseadusliku koputamise eest ja muude sanktsioonide eest, tuleb enne seda püüdlust püüdes muret mõtlema hakata.

Kuidas karistada ebaseadusliku ühenduse eest kanalisatsiooni

Volitamata liitmikega kanalisatsioonivõrkude probleemid on reguleeritud art. Vene Föderatsiooni halduskoodeksi 7.20, mida nimetatakse "volitamata ühendus tsentraliseeritud veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemidega". Selle artikli kohaselt on karistus loata ühendamise eest reovee äravooluga väljendatud süüdlaste trahvi määramisel:

1000 rublast. kuni 1,5 tuhat rubla. - üksikisikutelt

alates 2 tuhat rubla. kuni 3000 rubla - juriidilistelt isikutelt.

Kuid karistus ei ole peamine kuluartikkel, mis on püütud kuumad rikkujad. Peamine asi, mida nad peavad:

tasuma kanalisatsiooniteenuste eest kuus kuud enne loata sissemakse avamist (nagu on kirjeldatud avalike teenuste osutamiseeskirjade eeskirja [...] paragrahvis 34, vastu võetud 23.05.2006, Vene Föderatsiooni valitsuse resolutsioon nr 307);

lammutage ebaseaduslikult läbiviidud jaotis oma kulul ja tuua kõik esialgse välimusega.

Reovee ehitamine on maja ehitamisel juba üks keerulisemaid ja kulukaid töövaldkondi. Seepärast oleks mõistlik mitte suurendada oma kulusid ja mitte lisada peavalu ennast, vaid kohe seaduslikult ühendada kanalisatsioonivõrkudega.

Ostsite ebaseadusliku külgribaga maja

Karistused ja sanktsioonid ei ohusta teid, kui ostsite kodu, leidsite ebaseadusliku ühenduse ja kuulutate selle kohe. Teine asi, kui te ise olete teinud pingutoru või kasutanud kanalisatsiooni pikka aega tasuta. Kontrollide käigus tuvastatakse sellised ühendused. Süütuse tõendamine antud juhul on väga raske. Ülaltoodud skeemi kohaselt makstakse teile trahv, mida saab kohtus vaidlustada. Kogenud advokaadi abiga saate trahvi vähendada. Selle olukorraga tegelev kohus võtab aga tavaliselt veevarustuse külgi. Praktika näitab, et kommunaalteenustega on alati odavam pidada läbirääkimisi kui lahendada küsimus kohtu kaudu.

Kuidas seadistada ühendus

Te saate ise kanalisatsioonivõrgu sissepääsu lahti võtta, teha "nagu oleks" ja seejärel saata dokumendid ühenduse saamiseks. Kuid sellega kaasneb õnnetusjuhtumite oht, konfliktid naabritega jne. Pealegi, kui ühendus toimub SNiP-i kohaselt, ei pruugi demonteerimine üldse olla vajalik, siis on võimalik seda säästa.

Kommunikatsioonivahendeid pakkuvad organisatsioonid on mõnikord lojaalsed neile, kes soovivad külgriba seadistada: paljud rikkujad on ja neid ei ole lihtne tuvastada. Võibolla on "üleandmine" parim ja odavaim väljapääs olukorrast. Üks asi on selge: ebaseadusliku ühinemise korral võib nõuda õigusabi ja abonentide õiguste kaitset. Võite alati loota oma ettevõtte advokaatide abistamisele ühenduste seadustamisel ja oma õiguste kaitsmisel vaidlustes ja kohtutes.

Volitamata volitamata ühendus veevõrkuga, veevarustus: vastutus, trahv

Paljud kasutajad, kes elavad eramajades või plaanivad oma maja ehitada, tekib küsimus, kas on võimalik vesivõrku omavahel ühenduda. Sellele küsimusele vastamine on ühemõtteline - ei, sellist hagi võetakse kehtivate õigusaktide rikkumise eest, mis toob kaasa teatud karistuse.

Siiski on võimalus, et ebaseaduslikku ühendust eramaja veevarustusega saab legaliseerida.

Kes peaks veevõrku ühendama

Kuna põhiline veevarustussüsteem on kommunaalettevõtete käsutuses, peab selle teenuse osutajaks olema selle teenuse spetsialist. Kui mõnel põhjusel soovib kasutaja ise ühendust luua, peab ta seda teemat koordineerima avalike kommunikatsioonidega (Vodokanali või sarnase organisatsiooni töötajad teie piirkonnas) ja isegi kui otsus on positiivne, tuleb hooldustööde tehnikad ikkagi jälgida.

Eramu ühendamine veevarustussüsteemiga toimub üldjuhul kolmes olulises etapis:

 1. Esialgu peate valmistama pit.
 2. Valmistatakse kraavi, millesse paigaldatakse veetorustik.
 3. Ühendamine toimub kehtivate juriidiliste nõuete kohaselt.

Põhivõrk peab olema ühendatud veevarustusega spetsiaalsete liitmikega ja sulgventiilidega. Ja ideaaljuhul peaksite kasutama seadmeid identsetest materjalidest. Võite ühendada piisavalt kiiresti ja teenuse maksumus ei ole liiga kõrge.

Volitamata ühendus veevõrkudega ja tagajärjed

Vastavalt Vene Föderatsiooni valitsuse 12. veebruari 1999. aasta korraldusega heaks kiidetud kohalike veevarustussüsteemide kasutamise eeskirjadele peetakse üldiselt veevarustust kui tehnoloogilist protsessi, mis tagab vee tarbimise, ettevalmistamise ja transpordi lõppkasutajatele (tellijatele). Seega peavad nad igal kuul maksma teatud summa.

Kui volitamata ühendus veevõrguga, st ametnike asjakohase nõusolekuta, loetakse seda tegevust rikkumiseks, mis tooks kaasa halduskaristuse.

Kui ühendust peetakse rikkumiseks

Heakskiidetud eeskirjade kohaselt on praeguste seaduste rikkumine veevarustussüsteemi volitamata liitumisega selle meetme vastuolus volitatud organisatsioonidega (Vodokanal või muu kommunaalteenuste osutaja).

Lisaks tunnustatakse rikketena ka veevarustussüsteemi kasutamist ilma mõõteseadmeteta. Sellises olukorras on võimatu jälgida tegelikult kasutatud vee hinda, mistõttu karistuse määramisel kasutatakse teatavat valemit. Vastavalt sellele arvutatakse veetarbimise keskmine kuu keskmine ja saadud tulemus korrutatakse päevade arvuga, mil vesi kasutati ilma loata.

Seega põhjustab illegaalne kanalisatsiooni sisenemine tohutuid raskusi.

Ebaseaduslik veevarustuse vastutus, tagajärjed

Volitamata ühendus sanitaartehniliste süsteemidega toob kaasa üsna tõsiseid tagajärgi.

Kui ilmneb rikkumine, maksab kodanik, kes ei ole ühendust teatanud, väga suurt trahvi ja veevarustussüsteem lülitatakse välja.

Nagu näitab praktika, võivad mõnel juhul tarbijad aastate eest vee eest maksmata jätta ja kui rikkumine ilmneb, võib nende eest määratud karistus ületada saidi enda maksumust suurusjärgu võrra.

Peale selle, lisaks karistuse toimepanijale võib veevarustusega tegeleda ja struktuuriga tegeleda, kuna maksmata jätmine osutatavate teenuste eest kannatab talle materiaalse kahju. Ja lõpuks on võimalik, et rikkumise korral, mis toob kaasa suhteliselt tõsised negatiivsed tagajärjed ümbritsevatele inimestele või kommunaalettevõtetele (näiteks veevõrgu ulatuslik ebaõnnestumine), võib rikkuja vastu algatada kriminaalmenetluse.

Karistatakse veetorude ebaseadusliku koputamise eest

Vastavalt praeguse seadusandliku baasi nõuetele peab veevarustussüsteemis olema ühendatud üksnes kommunaalteenuste kokkuleppel. Vastasel juhul ei pääse kasutaja vastutusest ja talle määratakse üsna suur trahv.

Praegu on trahvi suurus ebaseadusliku koputamise eest (ühendamine veevärgi süsteemiga) kuni 10 tuhat rubla. Varem olid fikseeritud trahvid, mille suurus ei ületa 1,5 tuhat rubla.

Siiski otsustati hiljem siduda karistused tegelikult kasutatud veega, kuna tuhat rubla ei kompenseeri kommunaalteenuste kulusid.

Täpsemalt võetakse arvesse põhitoru võimsust ja järgnevatel perioodidel leibkonna keskmist tarbimist. Nagu näitab praktika, on pärast selliste arvutuste tegemist trahvisumma märkimisväärne ja enamikul juhtudel oluliselt suurem kui summa, mis oleks nõutav veevärgiga lepinguga liitumiseks.

Ebaseaduslik sisestamine kanalisatsiooni ja trahvi selle eest

Lisaks avaliku teenistuse karistustele peaks kurjategija ka veevarustusorganisatsioonide ettevaatlik olema.

Seaduse tähenduses tekitab tarnijatele igasugune meede, mis ei ole vastutavate ametnikega kooskõlastatud.

Selle põhjal võib tarnija ettevõte igal ajal algatada kohtumenetluse, et rikkuja saaks kohtu ette. Sellises olukorras on vastutav tegelane, kes on rikkunud tegelikke õigusakte, ja talle tuleb määrata teine ​​karistus, mis võrdub tarnijale tekitatud varalise kahju summaga.

Kui süüteo toimepanija toob kaasa tõsiseid tagajärgi, näiteks hädaolukorra tekkimisele, siis on karistus palju raskem.

Selliste olukordade hulgas on kuuma vee puudumine õnnetuse tõttu, mis põhjustab segisti külma.

On tõenäoline, et näidatud näites saab õiguserikkuja mitte ainult maksta trahvi ebaseadusliku sisserände eest, vaid saada ka tõelist vanglakaristust ühe aasta võrra!

Kas on võimalik seaduslikuks ühendada veevarustus

Võimalus on vältida karistusi ebaseadusliku veevarustuse eest ilma avaliku teenistuse sanktsioonideta.

Kuid selle kasutamiseks peaksite saama kommunaalteenuste nõusoleku. Selleks peate võtma ühendust ametnikega ja proovima nendega läbirääkimisi probleemi rahumeelse lahendamise üle.

Kuid nagu praktika näitab, on selline tulemus lubatud ainult siis, kui kasutaja ei tea ühendusega seotud probleemide olemasolust või hoolimata ebaseaduslikust koputusest, jätkasid tarnimise ja kõrvaldamise eest kommunaalmaksed.

Ühenduse õiguspärasus toimub omaniku avalduse alusel, kus on tsentraliseeritud veevarustussüsteemiga ebaseaduslik ühendus.

Kui ei avastata ühtegi fakti, mis võiks rikkuja vastutust karmistada, siis kohtuvad kommunaalettevõtete töötajad ja olukord lahendatakse sõbralikult.

Näidatud ühendus - mida teha

Paljudel kasutajatel on küsimus, mida teha, kui kodanik ostab eluase, ja selgus, et tsentraliseeritud veevarustus oli ühendatud ilma seadusliku aluseta. Nagu näitab praktika, on sellises olukorras äärmiselt raske tõestada oma süütust rikkumise suhtes, eriti olukordades, kus omandamine on möödunud kaua.

Kui kodanik on avastanud, et ta kasutab vett ebaseaduslikel alustel, tuleb sellest võimalikult kiiresti olukorrast teavitada vastavaid asutusi.

Kirjaliku kaebuse alusel luuakse erikomisjon, kes koostab seaduse ebaseadusliku veevarustussüsteemi sisselülitamise kohta ja eemaldab kasutaja veevarustuse eest.

Kui aga selgub, et kasutaja ei ole rikkumises osalenud, mille kohta tal on vajalikud tõendid, hoiab ta ära trahvi katkestamise ja sellele järgneva tasu võtmise, kuid ainult tingimusel, et ta teostab kõik vajalikud toimingud, mis on vajalikud sellise süsteemi seaduslikuks muutmiseks keskne veevarustus. Sellises olukorras saab ta jätkata vee kasutamist, tasudes seda vastavalt kehtestatud tariifidele.

Volitamata ühendus veevõrkude kohtupraktikaga

Kui süüdlane ei nõustu trahvi suurusega, mille ta on rikkumise fakti järgi kindlaks teinud, on tal õigus esitada kohtule vastuhagi trahvi vähendamiseks või selle tühistamiseks.

Kuid nagu näitab kohtupraktika, kui rikkumine tuvastatakse ja kontrollimine on kinnitust leidnud, ei kohusta kohus kurjategijaga.

Parim võimalus on siin sõlmida Vodokanali või muu veevarustuse eest vastutav organisatsioon teie linnas või külas.

Seal on valikud, mille alusel võib loata ühendada veevarustussüsteem, kuid selleks on vaja kommunaalteenuste luba.

Kuid sellises olukorras peate ikkagi trahvi maksma, kuid selle suurus on mitu korda väiksem. Kui algselt. Ja mis kõige tähtsam, tulevikus pole kasutajal tarnijatel mingeid probleeme, kuna legaliseerimise hetkest on kõik tarbijakaitse meetmed täielikult seaduslikud.

Millised on karistused kanalisatsioonis asuvasse iseseisva sissetoomise eest?

 • 1 Kes peaks ühendama veevõrk
 • 2 Volitamata ühendus veevõrkudega ja tagajärjed
  • 2.1 Kui ühendust peetakse rikkumiseks
 • 3 Ebaseaduslik veevarustuse vastutus, tagajärjed
  • 3.1 Karistus akrediteerimata ebaseadusliku koputamise eest
  • 3.2 Ebaseaduslik sisestamine kanalisatsiooni ja selle eest karistus
 • 4 Kas lubamatu ühendamine veevarustusega on õigustatud
 • 5 Identifitseeritud ühendus - mida teha
 • 6 Volitamata ühendus veevõrkude kohtupraktikaga

Paljud kasutajad, kes elavad eramajades või plaanivad oma maja ehitada, tekib küsimus, kas on võimalik vesivõrku omavahel ühenduda.

Ebaseaduslik sisestamine kanalisatsiooni

Lisaks kasutavad sellised rikkujad veevarusid tasuta, kuna kuluandmeid ei säilitata. Tuleb arvestada, et volitamata ühendus veevarustusega on seadusega rangelt karistatav.
Sisu

 • 1 Mida tähendab volitamata sidumine?
 • 2 Potentsiaalsed rikkujad
 • 3 Reeglid torustiku või kanalisatsioonisüsteemi ühendamiseks
 • 4 Isikute vastutus
 • 5 Mis on seaduse rikkumine?
 • 6 Karistused
 • 7 Loata veeühenduse muud tagajärjed.
 • 8 Mida teha, kui volitamata koputus on juba tehtud?
 • 9 Kasulik video

Mida tähendab volitamata sidumine? Veevarustussüsteemide volitamata kasutamine tähendab, et tarbija on ühendanud veevarustussüsteemi ilma selleks tööks eriluba.

Volitamata ühendus kanalisatsiooniga

Volitamata ühendus veevärgi või kanalisatsioonisüsteemidega on ühendus, mis on tehtud ilma loata või tehniliste tingimustega. Luba - veevarustussüsteemiga ühendamise luba, mille väljastavad kohalikud omavalitsused kooskõlastatult kohalike omavalitsuste sanitaar- ja epidemioloogiateenistustega ning veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste korraldamise väljastamise tehnilised tingimused.

Volitamata ühendus veevärgiga: veemajutusega seotud vastutus ja trahvid

Volitamata ühendus veevõrkudega: probleemid ja tagajärjed

Eramu ühendamine tsentraalse kanalisatsiooniga

Põhiteave, millega määratletakse kommunaalkulude ühendamise kord, on kommunaalteenuste osutamise eeskiri, mis on heaks kiidetud valitsuse dekreediga nr 06.05.11, nr 354. Võimalikud rikkujad Kõige sagedamini sooritab kütteseadmete või veevarustussüsteemi ebaseaduslik tõmbamine eramaja omanikele, mitme korterelamuga kinnitatud ruumidesse.

Väikeste tööstusruumide, kaubandusettevõtete ja teenindusettevõtete omanikud rikuvad seadust. Korrektseks ühendamiseks peate muutma abonendiks seaduseeskirjade kohaselt.

OLULINE! Kui uue maja ostmisel avastab uus omanik, et veetorustiku või kanalisatsioonisüsteemi on ebaseaduslikult lukustatud, peab ta sellest teatama veevarustuse või fondivalitsejale. Vastasel juhul vastutab ta ebaseaduslike toimingute eest.

Mida teha, et vältida veevarustuse ebaseadusliku koputamise eest karistamist?

Siiski otsustati hiljem siduda karistused tegelikult kasutatud veega, kuna tuhat rubla ei kompenseeri kommunaalteenuste kulusid. Täpsemalt võetakse arvesse põhitoru võimsust ja järgnevatel perioodidel leibkonna keskmist tarbimist.

Ühenduse õiguspärasus toimub omaniku avalduse alusel, kus on tsentraliseeritud veevarustussüsteemiga ebaseaduslik ühendus. Kui ei avastata ühtegi fakti, mis võiks rikkuja vastutust karmistada, siis kohtuvad kommunaalettevõtete töötajad ja olukord lahendatakse sõbralikult.

Näidatud ühendus - mida teha Paljudel kasutajatel on küsimus, mida teha, kui kodanik ostab eluaseme, ja selgus, et tsentraliseeritud veevarustus oli ühendatud ilma seadusliku aluseta. Nagu näitab praktika, on sellises olukorras äärmiselt raske tõestada oma süütust rikkumise suhtes, eriti olukordades, kus omandamine on möödunud kaua.

Millised on karistused kanalisatsioonis asuvasse iseseisva sissetoomise eest?

Kui me arvestame selle koostises sisalduvaid rajatisi, siis saab sellist süsteemi jagada mitut liiki, nimelt:

 • majapidamine - tagab elamute ja avalike asutuste veevarustuse; Majapidamises asuv kanalisatsioon
 • torm - drenaažistruktuurid, mis aitavad vabaneda tänavatel tekkivatest ülemäärast niiskust, mille moodustavad sademed; Storm kanalisatsioon
 • tootmine - lahendatakse tööstusliku päritoluga vedelate heitvete kõrvaldamisega. Sellises kanalisatsioonis on kõige suurem rõhk, sest seal toimub kõrvaldamisprotsess. Tööstuslik ja tööstuslik reoveesüsteem

Eramu ühendamine tsentraalse kanalisatsiooniga on kasulik, kuna see võimaldab märkimisväärselt säästa autonoomset drenaažisüsteemi ostmist ja paigaldamist ning hooldust.

Kuidas teha kanalisatsiooni külgriba?

Suvemaja või maamaja ehitamisel täpsustage, kas lähedal asuvas krundil või läheduses on tsentraalne kanalisatsioon. Kui see on olemas, siis saate teada, kas see on võimalik või mitte, kasutades selleks süsteemi sidumist. Kui maja asub linna piires, siis on võimalik ühendada linna tsentraalse kanalisatsiooniga.

Selleks võtke ühendust ZHKO-ga. Nad annavad nimekirja dokumentidest, mida peate esitama selleks, et vältida volitamata liitumist kanalisatsioonisüsteemiga, ning võite kokku leppida ja ühiselt uuendada keskvõrgust maja poole läinud filiaali. See ZHKO suurendab aruandlust ja te ei otsi inspektorit. Tegelikult säästab teie finantsinvesteering teie ümber.

Kuidas ühendada kanalisatsiooni

Kohapeal viia läbi kanalisatsioonitorude juhtmestik, mida saab teha kahes etapis:

 • on vaja korrektset külge kinnitada ja kaevata kraav sellest kinnitusseadise suunas;
 • Audit on hästi ühendatud sisemise kanalisatsiooniga.

Järgmisena küsige oma naabritest, kas nad soovivad ühendada keskosaga (kui jah, siis on teil vähem kulusid) ja nõustute selle organisatsiooniga, mis teenindab seda süsteemi osa selle ühenduse kohta.

Sõltumatu töö jaoks on vajalik:

 • helistage maamõõtjale, kes koostab saidi plaani, milles näidatakse maja ja tuleviku kanalisatsiooni;
 • kirjutama avalduse individuaalse reovee käitlemise arendamise kohta ZHKO-s;
 • Tehniliste tingimuste ja plaani saamisel tuleb kõik dokumendid üle kanda disaineritele, kes loovad süsteemi sisselülitamise süsteemi. Selle projekti peab heaks kiitma arhitekt (te peate ka võtma oma tööluba) ja veevarustust, siis on teil vaja ka oma naabrite õigusi;
 • kui võrk läheb sõidutee alla, siis on töö vaja saada teede hooldamise ja autoinspektsiooni luba;
 • veevarustus peab projekti vastu võtma ja sõlmima teiega kokkuleppe jäätmete ja saastatud vee saamiseks;

Pange tähele, et maja käes oleva toru esinemine peaks olema 120 cm sügavus ja 5 mm kalle (toru meetri kohta). Kui kalle on vähem, siis sageli ummistatakse süsteem ja suurema kaldega - toru kulumine suureneb.

Sadevete kasutamine

Pärast tsentraalse kanalisatsioonisüsteemi ühendamist leiame välja, kuidas korraldada looduslike setete eemaldamist saidilt. Selleks on vaja varustada valamu, mille kaudu kogu vesi voolab süvendisse, kuid seda ei saa teha, sest kui kaev on üle ujutatud, siis satub kanalisatsioon ja kõik vastutus kukub sulle.

Seepärast on vaja seina sisse viia keskne tormikanalisse ja vihmavee äravoolutorud suunata kollektorisse. Selleks, et tugev vihm ei puruneks kanalisatsioonisüsteemi, paigaldage toru tagasilöögiklapp.

On veel üks vihmavee äravool. Selleks tehke järgmist tööd:

 1. proovige proovitükil augu välja lõigata ja paigaldada suur reservuaar (vee kogumiseks);
 2. temast katuselt sillutage kanalisatsioon filtri abil (võrega augud);
 3. On võimalik paigaldada kaevu, kus vesi filtreeritakse ja viia reservuaari. Seda vett saab kasutada tehnilisel otstarbel;
 4. Mahutavasse (oma väljalaskeava juures) korraldage drenaaživälja.

Rõhku kanalisatsioon

Sellisel juhul, kui maja asub tsentraalsest reoveesüsteemist madalamal ja maatüki maastikul on leevenduse erinevused või maa pinnas on lahti ja raskesti kanalisatsiooni ei ole võimalik paigaldada, on vaja paigaldada surve all.

Raskusastmega süsteemist eristab see pump, mis töötab koos seadmega, mis pritsib jäätmeid. Veed kogutakse suletud kogumisse, kus nad pumbatakse maha ja viiakse reoveepuhasti või kanalisatsioonisüsteemi. Pump transpordib reostatud vett koos jäätmetega nõutud kõrgusele ja kaugusele. Pumba võimsust saab arvutada, teades niisuguseid koguseid nagu rõhurea pikkus ja vee tõusu kõrgus.

Põhimõtteliselt paigaldatakse sellised kanalisatsioonisüsteemid PVC torude abil. Kui sul tuleb malmist toru kinnitada, siis viiakse PVC-ühendus malmist osa otsaga läbi kummist manseti (ring).

Samuti on võimalik siseneda reoveesüsteemile mitu maja, kuid siis sellise süsteemi projekti loomisel tuleb arvestada, et igast pummist peab destilleeritud vesi voolama ühise sisestusliini sektsiooni. Et vett süsteemis voolaks kiirusega 0,7 m / s (torud puhastatakse ise), peavad pumbad töötama sünkroonselt. Kui vertikaalne osa voolab horisontaalsesse torujuhtmesse, siis on ühendus tehtud 45 ° nurga all.

Pumbad asuvad nii maja väljas kui ka sees. Valides seda, pidage meeles, et parem on see, kui survepea pikkus oleks lühem. Ja kui piirkonnas on loomulik eelarvamus, kasutage seda - kulusid vähendades.

Sisselaskmine olemasolevasse kanalisatsiooni

On kaks võimalust:

 1. kasutage libisevaid ühendusi ja toru. Me lõigame toru nii, et üks selle pikkusest pikkuselt võrduks toru kujuga osa ja 2 diameetriga. Lõppkokkuvõttes teevad meeleheid. Me paigaldame kujundatud osa. Selle ja toru sektsiooni vahel asetame vajaliku pikkusega toru ja vajuta ühendusi, sulgege lüngad;
 2. Me kasutame libistatavat haakeseadet ja kompenseerivat toru. Me lõigame toru võrdselt vormitud detaili pikkusega, pluss pistikupesa sügavus, paigaldage toru selle peale (peatus). Toru teises otsas paigaldame liitmiku koos haakeseadisega. Suruge düüsi sileda otsa vormitud detaili pessa.

Tuleb märkida, et Venemaa seadusandluse kohaselt ähvardab illegaalne sidumine kanalisatsioonisüsteemi mitte ainult trahvi spontaansele süsteemiga liitumisele, vaid ka 1 kuni 3 aasta pikkuseks korrektsiooniperioodiks (kohtuotsusega) ning trahv võib ulatuda 80 000 rubla juurde.

Pange tähele, et kanalisatsiooniga ühendamisel tuleb järgida ohutusnõudeid, samuti tuleb seaduslikult ühendada kanalisatsiooniga.

Järeldus

Keskvalitsuse kanalisatsiooniga ühendamiseks on vaja ette valmistada vajalikud dokumendid ning spetsialistidega on tööde maksumus paremini selgitatud, kuna see sõltub piirkonnast.

Pärast veevarustuse eest sanktsiooni saamist võite tööle minna. Mõelge, et ebaseaduslik sisseränne põhjustab kanalisatsiooni ülekoormust ja tekib hädaolukord ning kui see lahendatakse, siis märgivad veevarustuse eest vastutavad riigiteenistujaid liitumise ja see toob kaasa probleeme.

Ebaseaduslik liitmine: milline on selle eest vastutus?

Sageli tekib küsimus, kas on lubatud iseseisvalt veevarustussüsteemiga siduda, ja kui mitte, siis milliseid karistusmeetmeid võtab selle rikkumise eest riigiorganisatsioonid. On vaja kohe öelda, et selline sündmus on ebaseaduslik. Kogu maanteel on avaliku teenistuse jurisdiktsioon, mistõttu see probleem lahendatakse ainult selle kaudu. Vastasel juhul ähvardab ebaseaduslik liitumine veevärgi süsteemiga majaomanikule trahvi. Me võime eeldada teisi sanktsioone.

Siseveetorusse sisenemine ilma asjaomaste teenuste loata on tõsiste probleemidega

Mis loetakse loata ühenduse veevõrguga

See mõiste tähendab seda, et abonent teostab ühendust, ilma et see oleks eelnevalt loa saanud või rikkunud mis tahes tehnilisi nõudeid ja tingimusi, mis on ette nähtud veetranspordivahendite paigaldamiseks. Kommunaalkulud korraldavad korrapäraselt veetarbimise testimiseks reide, nii et ilmselgelt kajastuvad ebaseadusliku koputamise faktid vastavas aktis.

Veevarustussüsteemiga liitumist peetakse ebaseaduslikuks ilma järelevalveasutuse (nt Vodokanal) ja tehnikute esindajate osaluseta. Tegevus näitab kontrolli koha, kuupäeva, täpse aja, leitud rikkumiste, abonendi ja tarnija ettevõtte andmeid. Käesolev dokument on aluseks abonendi haldusvastutuse toomisele. Veevarustuse ebaseadusliku kasutuse eest määratud karistuse suurus sõltub õigusrikkuja kategooriast. Numbrid on järgmised:

 • juriidilised isikud maksavad trahvi vähemalt 20, maksimaalselt 30 tuhat rubla;
 • ametnikud peavad maksma 2-3 tuhande rubla eest;
 • tavalistele kodanikele kohaldatakse trahvi vahemikus üks ja pool tuhat rubla.

Lisaks võib kurjategija olla kurjategijaks. See juhtub, kui tema toime pandud rikkumised kuuluvad Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 158 artikli kolmanda osa punkti B kohaldamisalasse. Ja see tähendab vangistust.

Peale trahvi peab abonent maksma summa, mis arvutatakse järgmise valemi kohaselt:

kus: S - trahvi maht; P on ebaseaduslikult sissetoodud torude maksimaalne päevane läbilaskevõime (kuupmeetrites); D on viimase kuue kuu jooksul päevade arv; V on kuupmeetri vee maksumus.

Volitamata ühendus ilma lisaseadmetesse kinni pääsemata võib võrgust häirida kuni selle hävitamiseni

Nagu näitab praktika, ületab see kogus tavaliselt veetarbimise märkimislõivu suurust mitme aasta jooksul. Seepärast on veevarustust seaduslikult palju odavam. Lisaks ei tohiks me unustada ka sanitaartehniliste seadmete ebaseadusliku koputamise leibkonna tagajärgi. Need võivad olla:

 • veerõhu langus kogu kortermaja sees;
 • vee kvaliteedi halvenemine. Seda nähtust põhjustab torude enesesekestamise võime puudumine ja sissetuleva vedeliku täielik analüüs;
 • Tehtud töö madala kvaliteedi tõttu on paratamatult põhjustatud veevarustussüsteemi hävitamine;
 • naabritega peetavate vaidluste tekkimine.

Hea teada! Peale trahvide tasumise vajaduse tuleb ette valmistada, et teie kodu kaotaks veetust määramata ajaks. Lõppude lõpuks saab külgriba lihtsalt demonteerida.

Õigusliku koputamise dokumendid

Veevarustussüsteemiga ühendamise tööde kliendid võivad tegutseda:

 • asutused, kelle tegevusala on eluasemefondi haldamise ja realiseerimisega seotud küsimuste lahendamine. Nende jurisdiktsioon peaks seaduslikult olema tehnilise ja tehnilise infrastruktuuri objekt;
 • ettevõtted, mis on volitatud andma veevarustusteenuseid elanikkonnale, kes elab kohalikus, avalikus või osakondlikus fondis;
 • kõrghoonete omanike ühendused ja erinevad partnerlused, millel on õigus elamufondi juhtimiseks.

Veevarustuse seaduslikuks ühendamiseks peab teil olema Vodokanali nõutav dokumentide pakett.

Üldkasutatavate veevarustuse seadmete ühendamiseks, rekonstrueerimiseks, laiendamiseks või uuteks ühendamiseks peab abonendil olema järgmised dokumendid:

1. WSS väljastanud oma piirkonna TU veevarustussüsteemidega ühendamiseks. Nende saamiseks peab klient esitama selle äriühingu taotluse ja lisama sellele omakorda sellise dokumendipakendi:

 • tehniliste näitajate väljatöötamise taotlus (kolm eksemplari ja originaal);
 • seitse eksemplari situatsiooniplaanist;
 • kaks koopiat ja kavandatud veetarbimise ja drenaaži balansi originaal;
 • organisatsiooni juhi volitusi kinnitavad dokumendid. Need on ametisse nimetamise järjekord ja ametisse asumise järjekord.
 • kliendiettevõtte asutamisdokumendid. Piisab ainult kahest eksemplarist;
 • saidi linnaplaan;

2. Kohalike omavalitsuste kinnitus selle kohta, et abonendil on kehtiv piirkondliku veemajanduse ja kanalisatsioonisüsteemi arvamus, et on olemas tehnilised võimalused veevärgi ja kanalisatsiooniga ühendamiseks.

Kui klient on eraisik, peab ta lisaks eespool nimetatud dokumentidele andma Vene Föderatsiooni kodaniku hilinenud passi.

Objekti kasutamise tingimused

Vastavalt augustis 1995 vastu võetud eeskirjadele on üksikisik kohustatud:

 • Luba teenindusorganisatsiooni töötajatel veekulu mõõteseadmete inspekteerimisel ja inspekteerimisel ning üldiselt sanitaartehniliste seadmete seisukorras;
 • veevarustuse ja kanalisatsiooni kasutamisel järgige ettevaatusabinõusid;
 • Ärge rikke veevarustuse töökorraldust.

Vodokanali töötajad kontrollivad regulaarselt olemasolevaid veevarustuse võrgustikke ja tuvastavad ebaseaduslikke ühendusi kiiresti.

Eraisik on keelatud:

 • varustama kommunaalteenuseid sõltumatult teenindusorganisatsiooni loata. Eespool öeldi, et ebaseaduslik kasutamine veevarustuses põhjustab haldusvastutust;
 • ühendage veevarustussüsteem elektri- ja muude seadmetega, mis ületavad kodumaise veevarustuse lubatava (arvestusliku) tehnilise võimekuse;
 • muuta olemasolevaid seadmeid, mille abil arvestatakse pakutavate teenuste maht;
 • tekitama soojusseadmetest kanalisatsiooni.

Legaliseerimise külgriba

Veiniseadme külgribale trahvi vältimiseks on kaks võimalust:

 • Ära tee ebaseaduslikku ühendust. Kui volitamata sidumine on juba tehtud - kõrvaldage see;
 • legaliseerida külgriba.

Hea teada! Legitimatsioon on ühenduse loomise kord, mida teostatakse ilma kommunaalteenuste loata.

Selleks on vaja võtta ühendust veemajanduse abonentide osakonnaga, kellel on järgmised dokumendid:

 • pass;
 • kinnistusraamat, mis kinnitab korteri omandiõigust või maja registreerimistunnistust;
 • kogu olemasolev vee tehniline dokumentatsioon.

Kui veevarustussüsteemi ühendamine tehti SNiP-sid rikkudes, ei pruugi see olla vajalik selle demonteerimiseks. Siiski peate siiski koguma vajalike dokumentide paketi (load, kinnitused ja kõik viited). Võite teha järgmist: võtke ühendust mõne oma territoriaalvett teenindava ühistuga. Need ettevõtted pakuvad elanikele tasulisi teenuseid välise veevarustuse ja kanalisatsioonivõrkude paigaldamiseks, sealhulgas sissepääs keskjuutesse ja kollektsionääridesse. Lendage sellist ühistu ja selgitage olukorda. Ühise keele leidmine ettevõtjaga ei ole keeruline. Probleemide ametlikuks lahendamiseks loodi sellised organisatsioonid tegelikult. Seal antakse teile abistamine väidetavalt uue liini ühendamise taotluse koostamisel ja aitab projektiga kaasa. Kuid, muidugi, mitte tasuta. Siiski, arvestades võimalike trahvide suurust, oleks see kulutõhus lahendus.

Ebaseaduslik sisestamine kanalisatsiooni

Või logige sisse ühe sellise teenuse kaudu.

 • Kodu
 • Käsitsi autopesulad
 • Õiguslikud küsimused
 • Ma sattun kanalisatsiooni läbi seaduse tõttu, nõuan)

Postitas Zosim, 12. septembril 2015

41 postitust selles teemas

Loo konto või logige sisse, et kommenteerida.

Kommentaarid võivad jätta ainult registreeritud kasutajad.

Loo konto

Registreerige meie kogukonnas uus konto. See on lihtne!

Vodokanaalne karistus ebaseadusliku kanalisatsiooni eest

Seotud artiklid

Passi uuesti saamiseks vajalikud dokumendid

Ruumi registreerimine pärandkoosseisudes

Kust saada kindlustushüvitise saamise nõue

 • Abonentidele, kes on ebaseaduslikult veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidega ühenduses, saab trahvi kuni poolteist tuhat.
 • Legaalse veetarbimise tulemus juriidilise isiku poolt on seadus ja karistused kuni 30 tuhande rubla ulatuses.

Finantskahjum, mis tekitaks veevarustuse loata ühendamise leidmise, tooks kaasa palju suuremaid kulusid, mis oleks seotud õigusliku seosega. Advokaadid soovitavad mitte rikkuda veetarbimise seadust, sest lisaks trahvidele on vaja ka veevarustussüsteemi sulgemist, juriidilise seose maksumust. Veevarustuse volitamata liitumise muud tagajärjed Kui juriidiline isik või füüsiline isik peab ühendama ruumid tsentraliseeritud veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemidega, peaksite saama tehnilisi spetsifikatsioone tööle, WSS-le kinnitust, veemajandusest loa saamist.

Volitamata ühendus veevõrkudega: probleemid ja tagajärjed

Kas selle aasta jooksul on veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud volitamata ühendus sanktsioone karmistanud? - Jah, ja see tuli üllatusena isegi vee-kommunaalteenuste ekspertidele.

Uute eeskirjade punkti 52 kohaselt on veevarustussüsteemiga seotud loata (volitamata) ühendus seotud tariifiga, mis tagab majanduslikult mõistlike kulude täieliku taastamise.

Ebaseaduslik liitmine: milline on selle eest vastutus?

Volitamata ühendus veevõrkudega ja tagajärjed Kas vajate abi? Konsulteerige meie advokaadiga tasuta! Meie riigi seadused muutuvad väga tihti! Hankige kõige värskemat teavet telefoni kohta! Lihtsalt helistage mõnelt Venemaalt: võtke ühendust meie veebikonsultandiga! Vastavalt Vene Föderatsiooni valitsuse 12. veebruari 1999. aasta korraldusega heaks kiidetud kohalike veevarustussüsteemide kasutamise eeskirjadele peetakse üldiselt veevarustust kui tehnoloogilist protsessi, mis tagab vee tarbimise, ettevalmistamise ja transpordi lõppkasutajatele (tellijatele).
Seega peavad nad igal kuul maksma teatud summa.
Kui volitamata ühendus veevõrguga, st ametnike asjakohase nõusolekuta, loetakse seda tegevust rikkumiseks, mis tooks kaasa halduskaristuse.

Ebaseaduslik sisestamine kanalisatsiooni

Telefonikonsultatsioonid 8 800 505-91-11 Kõne on tasuta. Palun öelge mulle, kas ebaseaduslikku vee kanistri ühendamist on juba toimunud ja veetarbija nõuab 15 000 trahvi.
kas ma saan sellest keelduda ja maksta ainult... loe vastuseid (1)

Tõmbas juhuslikult kraanivee tihendi. Mis ähvardab trahvi. Lugege vastuseid (1) Vodokanal määras trahvi 16000-le trahvidest loenduriga kaheks aastaks, sest aegumiskuupäev on möödas.

Määratud kolm inimest. Makse tehti õigeaegselt... loe vastuseid (1) Vee lubamatu loksutamise eest määrati maha trahvi, ma teenisin selle eest, et veevarustus töötab nüüd meeter.

Kas ma saan selle keelduda? Süvistama kasti... loe vastuseid (1) Vodokanal näeb 44600.00 kuus vee eest trahvi, nagu oleks päevas välja pritsinud 86 kuubikut. Praegu ei ela majas ükski inimene... loe vastuseid (1) Nüüd Krasnodari Vodokanali trahvid 1000 R eest hilinenud loenduritele.

Mida teha, et vältida veevarustuse ebaseadusliku koputamise eest karistamist?

Vesivarustuses on hüdrometeokeskusega leping, iga kuu saame teavet: kui palju päikesepaisteid, ilma vihma, päeva. Ja laenutus vee jaoks niisutamiseks võetakse ainult nende konkreetsete päevade jooksul! Kuid see pole veel kõik.
Ahride arv, pinnase tüüp, puude ja põõsaste olemasolu, olenemata sellest, kas saidil on kasvuhoone, kas inimesed hoiavad loomi ja mida võetakse arvesse
Kodanikul on suhteliselt öeldes 4 aakri maatükk ja aedas on vaid kaks. Seda juhtudel võtab meie juhendajad arvesse ka seda aega. Lisage sellele viljapuude ja põõsaste jootmise määr - iga üksuse kohta 15 liitrit päevas.

Seetõttu pole need arvud püsivad, vaid sõltuvad ilmast ja sademetest ja loomulikult ka veevarustussüsteemist.

Kuid igal juhul on iga kuubiku tariif (kuusumma arvutatakse juba kuupmeetrites) 0,7839 rubla. - Nad ütlevad, et kraanivee on normaalne ja vastab kõigile sanitaartingimustele.

Volitamata ühendus veevärgiga: veemajutusega seotud vastutus ja trahvid

Kasuliku seaduse rikkumisega seotud säästud ei ole kasumlikud.

Mida teha, kui volitamata koputamine on juba tehtud? Kui võrguühendus ilma loata on juba tehtud, võite proovida karistust vältida.

Üks võimalus on pöörduda kommunaalteenuste ametnike poole. Selle probleemi lahendamine on positiivne ja rahumeelne, kui tarbija ei ole teadlik liitumisavalduse olemasolust (näiteks uue maja ostmisel) ja tasu eest makstud kommunaalmaksed, sealhulgas vee- ja kanalisatsioonitasud.

TÄHELEPANU! Ühenduse õiguspärasuse tagamiseks peab selle saidi omanik, kellele seda hoiti, kirjutama avalduse.

Kui kasutaja ei tunne külgriba olemasolu, võib ta trahvi vältida.

Veeressursid

 • 1 Kes peaks ühendama veevõrk
 • 2 Volitamata ühendus veevõrkudega ja tagajärjed
  • 2.1 Kui ühendust peetakse rikkumiseks
 • 3 Ebaseaduslik veevarustuse vastutus, tagajärjed
  • 3.1 Karistus akrediteerimata ebaseadusliku koputamise eest
  • 3.2 Ebaseaduslik sisestamine kanalisatsiooni ja selle eest karistus
 • 4 Kas lubamatu ühendamine veevarustusega on õigustatud
 • 5 Identifitseeritud ühendus - mida teha
 • 6 Volitamata ühendus veevõrkude kohtupraktikaga

Paljud kasutajad, kes elavad eramajades või plaanivad oma maja ehitada, tekib küsimus, kas on võimalik vesivõrku omavahel ühenduda.

Karistamine ebaseadusliku veeühenduse eest

Seaduse artikkel määratleb selle volitamata liitmise ja karistamise. Kuid isegi ilma karistamata võivad teil tekkida veevarustuse kasutamata jätmisega seotud probleemid - see on viletsa veekvaliteet, madala rõhuga torudes, mille tõttu ei tööta veesoojendid ja kodumasinad. TÄHELEPANU! Lisaks trahvile ootab õigusrikkuja muid kulutusi.

Ta peab kuue kuu jooksul maksma vett 24 tundi tarbimiseks.

Arvesse võetakse toru keskmist läbilaskevõimet. Tugevdatud nurjumine torujuhtmele võib põhjustada süsteemi hävimise, vara kahjustumise seoses läbimurdega ühenduspunktis. Kui naaber vajab raha vee rikutud asjade jaoks - see on teine ​​kuluartikkel. Igal juhul on kohus tema poolel, kuna ühendus ei olnud lubatud või ei vastanud tehnilistele tingimustele.
Kui veevõtja töötajad leiavad rikkumisi, saavad nad koostada õigusakti, esitada tarbijale vastuväiteid ja määrata trahv. Vaidlused veekommunikatsioonidega seaduste rikkumise korral kaasnevad ainult lisakuludega. Mida tähendab seaduse rikkumine? Volitamata sidumine tuvastatakse varem või hiljem.

Karistuse kord on keeruline protsess, kuid see lõpeb kurjategijaga alati negatiivselt.

TÄHELEPANU! Keelatud on iseseisvalt muuta insenervõrgustike konfiguratsiooni, muuta ebaseaduslik kokkupõrge isegi majas või korteris, muutes süsteemis olevaid vee mõõteseadmeid.

 • Kui tarbija otsustab vabatahtlikult ühenduda veevarustusega või kui ta ei ühine veevarustuse tehniliste tingimustega, siis teevad veevarustuse töövõtjad

See on protsessi esimene etapp.

Muide, eelmisel aastal tuvastasime Bresti linnas 150 juhtumit illegaalsest ühendusest, millest 118 on kanalisatsiooniga ühendatud.

- Mis on arvestamata veetarbimine? - See tähtaeg on kehtestatud reeglitega esimest korda. Tühistamata tarbimine hõlmab: mis tahes häireid mõõteseadmete töös (kahjustus, tihendi lagunemine); seadme metroloogilise kalibreerimise seadusjärgsete tähtaegade mittejärgimine; tarbijate meetmed, mille tulemusel moonutati avalike teenuste tegelikku tarbimist.

Ebaseaduslik sisestamine kanalisatsiooni

Kanalisatsioonivõrgusse sisestatud: kuidas korraldada ja seaduslikult ühendada?

Kanalisatsioonisüsteemid on tõenäoliselt üks kõige kallimaid (rahanduse, aja ja närvide valdkonnas) töövaldkondi. Kuid ilma kanalisatsioonita on võimatu. Eriti kui plaanite elama püsivalt majas. Mõnikord on suvila keskmise kanalisatsiooniga ühendamiseks kasulikum. Neil juhtudel, kui maja asub linnas. Kuidas sisselaskeava kanalisatsiooni on? Kellega ühendust võtta ja milliseid dokumente tuleb välja anda?

Sisemine keskne kanalisatsioon: majanduslik ja õiguslik lähenemine

Mis tahes kommunikatsioonisüsteemide (küte, gaas ja veevarustus, reovee puhastamine) sissetungi tuleb läbi viia nende omaniku loal. Ebaseaduslik sisestamine kanalisatsioonis on lihtsalt rahaliste ja ajutiste kanalite raiskamine. Peame maksma trahvi ja lammutama süsteemi graafiku ilma loata. Seetõttu on parem teha kõike seaduslikult.

1. Uurige, milline organisatsioon tegeleb reovee ärajuhtimise ja käitlemisega maja kõrval.

2. Koguge vajalikud dokumendid ja tehke ettevalmistustööd.

3. Õigesti ühendage linna kanalisatsiooniga.

Nüüd vaatame iga etapi lähemalt ja määrame raha säästmise võimalused.

Juhtumite käimine, paberkogu kogumine, nende allkirjastamine, kinnitamine võib olla usaldatud spetsialiseerunud ettevõttele. Selleks peate maksma täpse rahasumma. Kui teete kõik ise, säästate.

Samuti võite leida õiged sõnad ja raua põhialused, et võtta ühendust veemajutusega, et parandada oma maja kõrval asuvat kanalisatsiooni. Selle ülesande eesmärk on veenda linnakeskuste teenuseid selle sündmuse kasuks.

Teie kui majaomanik ei pea helistama maamõõtjat, koordineerima ühenduse plaani, registreerima selle vajalike asutustega. See võtab ainult teie rahalist abi.

Vodokanal suudab moderniseerida ühte keskset reoveesüsteemi ühte filiaali, parandada aruandlust. See üritus on kasulik mõlemale poolele.

Teine võimalus päästa on kollektiivne sidumine keskse kanalisatsiooni. Räägi oma naabritega. Võibolla keegi soovib ka ühendada linna kanalisatsiooniga. Samas teeb see kasumlikumaks.

Ettevalmistustööd

Kuidas valmistuda sissetulekuks linna kanalisatsioonisüsteemis?

1. Paigaldage saidi parandustegur.

Seda on vaja reovee harude regulaarseks kontrollimiseks, puhastamiseks ja hooldamiseks. Ilma parandusteta ei saa neil keskstaatusega ühendust luua. Kuna teie filiaali probleemid võivad põhjustada kogu kanalisatsiooni läbikukkumise.

2. Ühendage sisemine reovee ärajuhtimise süsteem kontrollkaevuga.

Kodu jooksevad kanalisatsioonitorud peavad asuma vähemalt üheteistkümne sentimeetri sügavusel. Reovee kalle torujuhtme lineaarse meetri kohta - viis millimeetrit (ligikaudu). Toru kallutamine suurendab ummistuste ohtu. Kui teete kalle üle 7 millimeetri, suurendab kulumise torusid.

Sisestatakse linna kanalisatsioon

Kui kõik ettevalmistustööd on lõpule viidud, on vaja teavitada oma soovi ühendada kanalisatsioonisüsteemi kanalisatsioonivõrgu teenindav ettevõte.

Ühendamisprotseduur koosneb mitmest etapist:

1. Inspektori helistamine.

Spetsialist uurib saiti. Arendab situatsiooniplaani, kus näidatakse maja plaan ja tulevase kanalisatsiooni joon.

2. Taotle.

Reoveesüsteemi teenindavale äriühingule esitatakse taotlus koostada reovee kõrvaldamist käsitlevad individuaalsed tehnilised tingimused.

3. Projekteerimise ja heakskiit projekti sisendisse tsentraalsesse kanalisatsiooni.

Valmis olukorra plaan ja spetsifikatsioonid annavad disaineritele. Nende põhjal valmistatakse ette projekt kanalisatsioonitorustiku sisenemiseks. See dokument tuleb kinnitada veemajanduses ja arhitekt. Viimane peab andma ka loa töötamiseks organisatsiooni ühendamisel.

Mõnel juhul võib olla vajalik lubada naabritele teha remont oma alade lähedal. Kui uus kanalisatsioonitorus läbib kõnniteed, on vaja teekontrolli ja autoinspektsiooni luba.

Kui kõik tööd on lõpule viidud, tuleb veetootjat teavitada liini algusest. Kanalisatsioonivõrgu teenindav ettevõte võtab vastu lõpetatud projekti ja sõlmib reovee vastuvõtmise lepingu.

Paigaldage survejõu kanalisatsiooni

Kui tsentraalne kanalisatsioonitorustik asub maja paiknemise kohast kõrgemal, tuleb rõhurelement paigaldada.

Kohapeal määratakse vastuvõtuseadme asukoht (2). Korraldage see vastavalt lihtsama septikupaagi põhimõttele. Maja (1) reovesi satub mahuti (2 a) kaste. Jämete suspensioonide puhastamine voolab läbi resti (9) paagisse pumpamiseks (2 b). Siin paigaldatakse pump (10), mis suunab reovee üldisse kanalisatsioonisüsteemi (8). Pumba võimsus sõltub järgmistest tingimustest:

 • survetoru pikkus (6); see on torujuhe, mis kõrvaldab reovee kohas;
 • heitvee suurenemise suurus (kui keskmine maantee on minimaalne)
 • kanalisatsiooni arv.

Survetoru juhitakse luuk (3). Siin suunab heitvesi gravitatsioonini linna võrgustikku (7).

Rõhke kanalisatsiooni ehitus on võimalik mitme naabermaja jaoks korraga. Vastuvõttev aed muutub üldiseks. Seega on selle suurus ja pumba võimsus suurem. Kui sellised tööd on planeeritud, on parem oma maja kohe ühendada. Järgnev loata sisenemine kanalisatsioonisüsteemi võib viia imemise auku ülepinnani, pumba lagunemiseni, probleeme naabritega ja rasked trahvid.

Kanalisatsioonitorusesse sisestamise viisid

Kuidas ma saan haru ühendada olemasoleva kanalisatsioonitoruga?

1. tee kaudu.

Saag ja lõigake olemasoleva toru tükk. Selles kohas määratakse tee. Seetõttu peab lõikeosa suurus vastama tee suurusele.

Tee paigaldatakse toruosadele abivahendiga. Liigesed on valmistatud.

Kui peate ühendama plasttorude süsteemi, siis asendatakse üks toru kahe detailiga. Ja nende vahel ning lisa toru ühendamiseks toru. Toru sektsiooni ettevalmistamine toruga on näidatud joonisel:

2. Adapteri kaudu.

Kaasaegne ülemineku seade Kanalisatsiooniga ühendamiseks adapteri abil tehke järgmist.

 • süsteemi väljalülitamine;
 • paigaldage puurile sobiva läbimõõduga kroon ja tehke toru auk;
 • kui poltiga adapter, siis pingutatakse see torule ja pingutavad poldid;
 • kui seade on ilma poltideta, siis pind pruulitakse, kinnitage sisetükk ja kinnitage mutter.

Kanalisatsioonitorusesse sisenemiseks peaksid tegema spetsialistid. Kuna süsteemi kvaliteet sõltub selle kvaliteedist, ei esine töö ajal lekkeid.

Jagage sõpradega:

Kuidas teha kanalisatsiooni külgriba?

Suvemaja või maamaja ehitamisel täpsustage, kas lähedal asuvas krundil või läheduses on tsentraalne kanalisatsioon. Kui see on olemas, siis saate teada, kas see on võimalik või mitte, kasutades selleks süsteemi sidumist. Kui maja asub linna piires, siis on võimalik ühendada linna tsentraalse kanalisatsiooniga.

Selleks võtke ühendust ZHKO-ga. Nad annavad nimekirja dokumentidest, mida peate esitama selleks, et vältida volitamata liitumist kanalisatsioonisüsteemiga, ning võite kokku leppida ja ühiselt uuendada keskvõrgust maja poole läinud filiaali. See ZHKO suurendab aruandlust ja te ei otsi inspektorit. Tegelikult säästab teie finantsinvesteering teie ümber.

Kuidas ühendada kanalisatsiooni

Kohapeal viia läbi kanalisatsioonitorude juhtmestik, mida saab teha kahes etapis:

 • on vaja korrektset külge kinnitada ja kaevata kraav sellest kinnitusseadise suunas;
 • Audit on hästi ühendatud sisemise kanalisatsiooniga.

Järgmisena küsige oma naabritest, kas nad soovivad ühendada keskosaga (kui jah, siis on teil vähem kulusid) ja nõustute selle organisatsiooniga, mis teenindab seda süsteemi osa selle ühenduse kohta.

Sõltumatu töö jaoks on vajalik:

 • helistage maamõõtjale, kes koostab saidi plaani, milles näidatakse maja ja tuleviku kanalisatsiooni;
 • kirjutama avalduse individuaalse reovee käitlemise arendamise kohta ZHKO-s;
 • Tehniliste tingimuste ja plaani saamisel tuleb kõik dokumendid üle kanda disaineritele, kes loovad süsteemi sisselülitamise süsteemi. Selle projekti peab heaks kiitma arhitekt (te peate ka võtma oma tööluba) ja veevarustust, siis on teil vaja ka oma naabrite õigusi;
 • kui võrk läheb sõidutee alla, siis on töö vaja saada teede hooldamise ja autoinspektsiooni luba;
 • veevarustus peab projekti vastu võtma ja sõlmima teiega kokkuleppe jäätmete ja saastatud vee saamiseks;

Pange tähele, et maja käes oleva toru esinemine peaks olema 120 cm sügavus ja 5 mm kalle (toru meetri kohta). Kui kalle on vähem, siis sageli ummistatakse süsteem ja suurema kaldega - toru kulumine suureneb.

Sadevete kasutamine

Pärast tsentraalse kanalisatsioonisüsteemi ühendamist leiame välja, kuidas korraldada looduslike setete eemaldamist saidilt. Selleks on vaja varustada valamu, mille kaudu kogu vesi voolab süvendisse, kuid seda ei saa teha, sest kui kaev on üle ujutatud, siis satub kanalisatsioon ja kõik vastutus kukub sulle.

Seepärast on vaja seina sisse viia keskne tormikanalisse ja vihmavee äravoolutorud suunata kollektorisse. Selleks, et tugev vihm ei puruneks kanalisatsioonisüsteemi, paigaldage toru tagasilöögiklapp.

On veel üks vihmavee äravool. Selleks tehke järgmist tööd:

 1. proovige proovitükil augu välja lõigata ja paigaldada suur reservuaar (vee kogumiseks);
 2. temast katuselt sillutage kanalisatsioon filtri abil (võrega augud);
 3. On võimalik paigaldada kaevu, kus vesi filtreeritakse ja viia reservuaari. Seda vett saab kasutada tehnilisel otstarbel;
 4. Mahutavasse (oma väljalaskeava juures) korraldage drenaaživälja.

Rõhku kanalisatsioon

Sellisel juhul, kui maja asub tsentraalsest reoveesüsteemist madalamal ja maatüki maastikul on leevenduse erinevused või maa pinnas on lahti ja raskesti kanalisatsiooni ei ole võimalik paigaldada, on vaja paigaldada surve all.

Raskusastmega süsteemist eristab see pump, mis töötab koos seadmega, mis pritsib jäätmeid. Veed kogutakse suletud kogumisse, kus nad pumbatakse maha ja viiakse reoveepuhasti või kanalisatsioonisüsteemi. Pump transpordib reostatud vett koos jäätmetega nõutud kõrgusele ja kaugusele. Pumba võimsust saab arvutada, teades niisuguseid koguseid nagu rõhurea pikkus ja vee tõusu kõrgus.

Põhimõtteliselt paigaldatakse sellised kanalisatsioonisüsteemid PVC torude abil. Kui sul tuleb malmist toru kinnitada, siis viiakse PVC-ühendus malmist osa otsaga läbi kummist manseti (ring).

Samuti on võimalik siseneda reoveesüsteemile mitu maja, kuid siis sellise süsteemi projekti loomisel tuleb arvestada, et igast pummist peab destilleeritud vesi voolama ühise sisestusliini sektsiooni. Et vett süsteemis voolaks kiirusega 0,7 m / s (torud puhastatakse ise), peavad pumbad töötama sünkroonselt. Kui vertikaalne osa voolab horisontaalsesse torujuhtmesse, siis on ühendus tehtud 45 ° nurga all.

Pumbad asuvad nii maja väljas kui ka sees. Valides seda, pidage meeles, et parem on see, kui survepea pikkus oleks lühem. Ja kui piirkonnas on loomulik eelarvamus, kasutage seda - kulusid vähendades.

Sisselaskmine olemasolevasse kanalisatsiooni

On kaks võimalust:

 1. kasutage libisevaid ühendusi ja toru. Me lõigame toru nii, et üks selle pikkusest pikkuselt võrduks toru kujuga osa ja 2 diameetriga. Lõppkokkuvõttes teevad meeleheid. Me paigaldame kujundatud osa. Selle ja toru sektsiooni vahel asetame vajaliku pikkusega toru ja vajuta ühendusi, sulgege lüngad;
 2. Me kasutame libistatavat haakeseadet ja kompenseerivat toru. Me lõigame toru võrdselt vormitud detaili pikkusega, pluss pistikupesa sügavus, paigaldage toru selle peale (peatus). Toru teises otsas paigaldame liitmiku koos haakeseadisega. Suruge düüsi sileda otsa vormitud detaili pessa.

Tuleb märkida, et Venemaa seadusandluse kohaselt ähvardab illegaalne sidumine kanalisatsioonisüsteemi mitte ainult trahvi spontaansele süsteemiga liitumisele, vaid ka 1 kuni 3 aasta pikkuseks korrektsiooniperioodiks (kohtuotsusega) ning trahv võib ulatuda 80 000 rubla juurde.

Pange tähele, et kanalisatsiooniga ühendamisel tuleb järgida ohutusnõudeid, samuti tuleb seaduslikult ühendada kanalisatsiooniga.

Järeldus

Keskvalitsuse kanalisatsiooniga ühendamiseks on vaja ette valmistada vajalikud dokumendid ning spetsialistidega on tööde maksumus paremini selgitatud, kuna see sõltub piirkonnast.

Pärast veevarustuse eest sanktsiooni saamist võite tööle minna. Mõelge, et ebaseaduslik sisseränne põhjustab kanalisatsiooni ülekoormust ja tekib hädaolukord ning kui see lahendatakse, siis märgivad veevarustuse eest vastutavad riigiteenistujaid liitumise ja see toob kaasa probleeme.

 • Pesumasina kanalisatsiooni ühendamise meetodid
 • Paigaldage tormi kanalisatsioon riigis
 • Tormide kanalisatsioonist
 • Ehitiste kanalisatsiooni omadused
 • Ehitiste kanalisatsiooni paigaldamise viisid

Ühendus tsentraalse kanalisatsiooniga

Iga tulevase eramaja omanik unistab mugavatest elamistingimustest. Mugavus on võimatu ilma kvaliteetse kanalisatsioonita. Kui olete otsustanud seda ise ehitada, siis enne kaevu kaevamist peate selgitama, kas maja läheduses on tsentraalne kanalisatsioon. Eramu lähedal asuva linnaehituse asukoha tõttu on vaja ühendada süsteemiga.

Kui vaatate erapoole või korteri kanalisatsioonimaterjali kokkupaneku ebaprofessionaalset pilti, siis ei näe see põhimõttelist erinevust. Andmete kaalumisel on olulisi erinevusi. Eramajas reovee paigaldamise eelised on ilmsed. Korteri vannitoas ei saa te sanitaartehnikat vastavalt soovile korraldada ja teie kanalisatsioon sõltub pidevalt naabrite korralikkusest.

eramaja tsentraalse kanalisatsiooni ühendamine

Eramu kanalisatsiooni ühendamine linna kanalisatsiooniga saab teha iseseisvalt, kuid selleks on vaja saada asjakohaseid sertifikaate ja kinnitusi. See on problemaatiline, kuid see säästab olulist osa teie eelarvest, mida saab kulutada eramaja muudele vajadustele. Ärge ühendage kanalisatsiooni ebaseaduslikult, sest pärast seda, kui peate maksma suurt trahvi ja kulutama märkimisväärse summa, et lammutada.

 • Ehituskontrolli kohas asuv ehitus, mille abil saate süsteemi juhtida, samuti hooldus- ja remonditöid teha.
 • Toru kraavi kaevamine ja selle ühendamine keskküve külge.
 • Sisemise süsteemi ja torustike ühendamine.

Eramaja tsentraalse kanalisatsiooniga ühendamise eelised

 • Märkimisväärne kokkuhoid kanalisatsioonisektori ostmise, paigaldamise ja hoolduse eest.
 • Pikaajaline reovee kasutamine võimaldas korrapärast makset.
 • Vee kvaliteeti ja kogust ei ole vaja kontrollida.

kraanide ettevalmistamine ja kanalisatsiooniga torude paigaldamine

Esimesed sammud

Kõigepealt tuleb otsustada ühenduse tüübi üle. Eraldi kasutamine, kui ühendate kahte tüüpi reovee - sademevee ja leibkonna. Segatud ühendusega tehakse üks suur toru, mis on ühendatud ühise süsteemiga. Linnade kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine on võimatu ilma linna veevarustust külastamata, kus peate saama luba linna kanalisatsiooniga ühendamiseks. Kui tehnilised võimalused seda võimaldavad, antakse teile vajalik dokument ilma raskusteta. Peale selle peate kutsuma spetsialisti kava koostamiseks ja tihendamiseks, samuti tuleb sõlmida projekti koostamise leping, mille kinnitab veevarustuse esindaja ja arhitekt. Naabrid peavad allkirjastama luba oma kodude ja saitide läheduses töötamiseks. Kokkuvõttes kinnitab Vodokanal reovee kogumise kokkuleppe.

Soovitav lugemiseks: reovee paigutus riigis oma kätega

Kui torujuhe läheb üle koha, siis on vaja paigaldada survetorustik:

 • Vastavalt septikontseptsiooni põhimõttele paigaldage mahuti kanalisatsiooni jaoks.
 • Häirekütusesse kantakse surveveeliin, kust heitvesi voolab raskustesse linna võrku.

Hüdraadi ühendamiseks kanalisatsioonitoruga on mitu võimalust:

 1. Paigaldage tee toru lõigatud tükk. Nad panid selle siduri abil sisse, teevad nad liigeseid.
 2. Ühendus adapteri-adapteri kaudu. Kuid sellisel juhul on vaja süsteemist vett välja lülitada, auk puurimisel augu külge kinnitada, adapter pingutada, pingutada poldid. Kui polti pole, siis pääsevad rasvastatud pinnale pähklid.

Usaldage see protsess spetsialistidele, sest lekke puudumine ja süsteemi korrektne kasutamine sõltuvad ühendamise kvaliteedist.

Kraavi kaevamiseks peate valima õige laiuse, et osade paigaldamiseks oleks ruumi. Ärge unustage, et ala korralikult kinni keerata ja alustage padi valmistamist liiva ja kruusa segust. See peab olema tihendatud alguses ja kaks meetrit süvist. Välisjuhtme jaoks eramajas, kus kasutatakse malmist või polümeermaterjalist torusid.

kanalisatsioonitoru ettevalmistamine

Veetorude paigaldamise järjestus:

 1. Torudel on kell alla.
 2. Jälgige liigeste puhastamist.
 3. Osakestega osi tuleb määrida seebiga hästi.
 4. Mõõtke pikkus ja sisestage toru täielikult pistikupessa.

Selle skeemi kohaselt on kogu torujuhe paigaldatud. Enne tagasitäitmist kontrollige torude pikkuse nurka. Esiteks toru kaetakse liivaga 5-10 cm võrra, siis tuleb valada vette üle liiva, seejärel pinnas täidetakse.

Kui olete lahendanud tsentraalse reovee emissiooni, kaaluge vihmavee eemaldamist saidilt. See on lihtne protseduur, kuid märkige, et tugev vihma korral tõmbub pritsimismahuti välja ja lekib kanalisatsioon välja. Probleemide vältimiseks on vaja külgriba eraldi teha, sest keskne gaasijuhtme võimsus on suurem kui erasektori kanalisatsioonisüsteem. Kui veevarustusettevõttel tekib ebameeldivaid üllatusi või muid nüansse, kus linnavõrku on võimatu ühendada, paigaldage vihmavee kogumiseks kohale eraldi mahuti. Mahuti jahutatakse pinnasega. Madalate temperatuuride tõttu tõuseb see vetikad ja bakterid. Kui paigaldate sellele filtri ja asetate filtri, siis pole tankis prügi. Mahuti vett võib kasutada köögiviljaaia või muude majanduslike (mitte joomise) otstarbel.

Soovitatav lugemine: Reeglid plastist kanalisatsiooni paigaldamiseks

torude ühendamine kanalisatsiooni

Torujuhtme katsetamised:

 1. On vaja kindlaks määrata süsteemi paigaldamise õigsus ja dokkimise täpsus, seetõttu tuleb välisliine paigaldada ilma kummist rõngaid.
 2. Lava viiakse läbi pärast süsteemi paigaldamist, kui torud ja septikud ei ole veel täidetud. Süsteemil on maksimaalne koormus kõikides kohtades. Selles etapis saate tuvastada olemasolevad probleemid, näha defekte ja kahjustusi.

Kanalisatsioonitorude iseseisva paigaldamisega peaksite vältima järgmisi vigu:

 • Joonistamisel ja kokkupanekul kontrollige toru tõusu.
 • Paigaldamise ajal ei tohi liiga tugevat jõudu rakendada, see võib tihendit kahjustada. Kahjustuste vältimiseks kasutage määrdeks vaseliini.
 • Kui teil ei ole kogemusi liimiga ühendamisel, siis kasutage pistikupesa, kuna seda on lihtsam monteerida.
 • Torude ebaõige paigaldamine viib nende kukkumise ja kummitihendite hävitamiseni.

Ühendusprobleemid

On olemas võimalus, et kanalisatsioonisüsteemi filiaalist maja juurde saavad läbida erinevad tehnilised sidevahendid, küttesüsteemid, elekter ja gaas. Ühendus pole võimalik:

 • kui maja ja linna kanalisatsiooni vahel on mitu sidet;
 • süsteemi lagunemine;
 • maa-aluses marsruudil erasüsteem, millel on suured ühenduskulud.

kanalisatsiooniühenduse reeglid

Sellistes olukordades on võimalik luua iseseisev reovee puhastamise süsteem. Septilisest paagist on vaja kaks korda aastas pumbata vett, väetisetena võib kasutada kasutatud muda. Moodsa autonoomse kanalisatsiooni eelseisvaks nõudluseks on mitu põhjust:

 • Tugevate korpuste tõttu pole plastikust deformeerunud ja see ei muutu söövitavateks.
 • Paigaldus on kompaktne ja kergesti kokku pandud, kergekaaluline, paigutab kohale vähe ruumi.
 • Spetsiaalset hooldust ei nõuta, vaakumpumbrite teenuseid ei ole vaja kasutada, kasutatud muda ei sisalda ebameeldivat lõhna.
 • Pikk eluiga - 50 aastat.

Autonoomsete seadejaamade ainsaks puuduseks on nende sõltuvus elektrist, st paigaldamine ei ole soovitatav kasutada piirkonnas, kus elektrit katkestatakse. Enne septikombinaadi paigaldamist peate otsustama, kui palju pereliikmeid elab majas, ja arvutada, kui palju liitoreid kanalisatsioonisüsteemi osta.

Sõltumata sellest, millist valikut teete, eelisite linna kanalisatsioonisüsteemi või otsustasite autonoomseks, pidage meeles, et parem on usaldada paigaldamine ja professionaalide ühendamine. Nii vabastad teid tarbetu vastutuse eest ja väldite kallite remondi suurte finantskuludega. Eksperdid ise määravad septikupaagi paigaldamise või kanalisatsiooni kraavi paigaldamise koha. Lisaks saavad nad aidata vajalike dokumentide saamisel. Saate kvaliteetse teenuse ja pikka aega nautida tsivilisatsiooni eeliseid.